9.7 / 10 211 reviews 

Verwijtbaar handelen 

De noemer ‘verwijtbaar handelen of nalaten’ is een ruim begrip. Denk hierbij aan onacceptabele uitlatingen op sociale media, handelen in strijd met een geheimhoudingsplicht of veiligheidsvoorschriften, maar ook aan geweld of (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Volgens de wet is verwijtbaar handelen of nalaten pas een reden voor ontslag als de werknemer zich zodanig gedragen heeft dat ‘…van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.’ De rechter zal een afweging moeten maken tussen de ernst van de gedraging van de werknemer en het belang dat de werknemer heeft bij het behoud van zijn arbeidsovereenkomst.

Neem vrijblijvend contact met ons op