9.7 / 10 207 reviews 

Ontslag in goed overleg

Werkgever en werknemer maken in onderling overleg afspraken over de beëindiging van het arbeidscontract, welke worden vastgelegd in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 BW genaamd.

Hierin wordt omschreven wanneer uw arbeidsovereenkomst eindigt, of u daarbij recht heeft op (de hoogte) van een ontslagvergoeding, waaronder de wettelijke transitievergoeding, wel of geen vrijstelling van arbeid gedurende de wettelijke opzegtermijn, correcte eindafrekening, fictieve opzegtermijn, 14 dagen wettelijke bedenktermijn, wel of geen handhaving concurrentie- en relatiebeding, inleveren van nog in bezit zijnde bedrijfseigendommen, getuigschrift, finale kwijting, etc. Partijen voorkomen hierdoor onzekere en kostbare ontslagprocedures.

Neem vrijblijvend contact met ons op