9.7 / 10 207 reviews 

Collectief ontslag 

Bij collectief ontslag (vanaf 20 werknemers en meer) moet een verplichte melding plaatsvinden, en moet werkgever tot gevolg een officiële melding van collectief ontslag doen bij het UWV Werkbedrijf en de vakbonden. De werkgever zal dan met de vakbonden in overleg moeten treden over het opstellen van een sociaal plan. Voor het aantal van twintig werknemers tellen in onderling overleg afgesloten beëindigingsovereenkomsten ook mee, hetgeen wordt voorkomen dat een werkgever onder de bepalingen van collectief ontslag kan uitkomen.

Tijdens de NOW 3 regeling geldt een inspanningsverplichting vanuit de werkgever om de werknemer(s) te begeleiden naar ander werk. Indien de werkgever aan deze verplichting niet voldoet, kan als sanctie een korting van 5% op het subsidiebedrag volgen. 

Let op: dit geldt niet voor:

  • uitzendkrachten, gedetacheerden en ambtenaren
  • werknemers in de proeftijd of met bepaalde tijd contract
  • bestuurders van een B.V. of N.V.
  • werknemers die wegens persoonlijke redenen ontslagen worden

Neem vrijblijvend contact met ons op