9.7 / 10 211 reviews 

Bedrijfseconomisch ontslag 

Hiervan is sprake als het ontslag het gevolg is van een verliesgevende situatie, forse omzetdaling, verlies van klanten, bedrijfsverhuizing of outsourcing van werkzaamheden. De ontslagaanvraag moet in de vorm van drie formulieren (A, B en C)  worden ingediend bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening  van het UWV Werkbedrijf binnen de regio waar de werknemer zijn werkzaamheden verricht (heeft). Indien werkgever niet in staat is om op verantwoorde wijze inzicht te verschaffen waarom er voor bepaalde werknemers ontslag moet worden aangevraagd, zal het UWV de ontslagaanvraag wegens gebrek aan een bedrijfseconomische reden afwijzen.

Dit geldt ook voor de door werkgever gehanteerde selectiemethode en herplaatsingsinspanning, hetgeen behelst dat werkgever een redelijke mate van vrijheid geniet, te bepalen of en hoe hij een reorganisatie wil doorvoeren, hetgeen niet behelst dat hij zelf kan bepalen wie er wel en wie er niet voor ontslag wordt voorgedragen. Werkgever zal aan de regels van het afspiegelingsbeginsel moeten voldoen en zal ook het UWV moeten overtuigen van het feit dat er geen andere passende functies zijn waarvoor de werknemer in aanmerking komt, ook wel de herplaatsingsinspanning genoemd.

Neem vrijblijvend contact met ons op