9.7 / 10 211 reviews 

Ontslag op staande voet 

Voor een ontslag op staande voet hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter, en eindigt de arbeidsovereenkomst dus met onmiddellijke ingang. De werknemer verliest dus per direct zijn baan/inkomen en heeft geen recht op WW. Voorwaarden bij een ontslag op staande voet:

1. Dringende reden

Denk hierbij aan een ernstige verwijtbare gedraging van de werknemer zoals: diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging. Ook werkweigering kan een reden voor ontslag op staande voet opleveren.

2. Onverwijld gegeven ontslag

Werkgever moet direct na het bewuste incident of de verwijtbare gedraging van de werknemer overgaan tot ontslag op staande voet. De werkgever mag dus niet stilzitten en afwachten en bijvoorbeeld een paar dagen later besluiten de werknemer alsnog op staande voet te ontslaan. Wel mag de werkgever een bepaalde gedraging onderzoeken om vast te stellen of er inderdaad aanleiding is voor ontslag op staande voet.

3. Dringende reden moet onverwijld meegedeeld worden

Werkgever is verplicht om direct duidelijk te maken op grond waarvan dit ontslag op staande voet gegeven wordt. Op die manier heeft de werknemer de mogelijkheid om zich tegen het ontslag te verweren en kan men een inschatting maken over de juistheid van het gegeven ontslag. Voor een werkgever is het van groot belang om de reden van het ontslag op staande voet zorgvuldig te formuleren. Deze reden mag in een later stadium namelijk niet meer aangepast of aangevuld worden.

Neem vrijblijvend contact met ons op