9.7 / 10 207 reviews 

Over ons

Welkom, mijn naam is Jean Lemmens, eigenaar-oprichter van het juridisch adviesbureau Ontslag Center. Ik ben van nature scherpzinnig en in staat om in iedere casus, hoe complex ook, snel tot de kern te komen. Daarbij heb ik, gelijk als onze samenwerkende juristen en advocaten,  hart voor de casussen en oog voor de belangen die achter iedere casus schuil gaan. Dit uit zich in de bevlogenheid waarmee wij acteren, met als einddoel in iedere casus een optimaal resultaat voor u te bereiken.

Vanuit mijn kantoor bied ik u dan ook, met mijn samenwerkende juristen en advocaten, als ondernemer en particulier hoogwaardig/specialistisch maatwerk in ontslag- en arbeidsrechtelijke zaken, waaronder:

  • het opstellen en beoordelen van en het adviseren over arbeidsrechtelijk relevante documenten, zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenhandboeken, CAO’s, ziekteverzuimreglementen, beëindigingsovereenkomsten en sociaal plannen;
  • onderhandelen en adviseren over  arbeidsrechtelijke vraagstukken en ontslagkwesties;
  • voeren van arbeidsrechtelijke- en ontslagprocedures;
  • onderhandelen en adviseren over andere kwesties, waarbij een geschil bestaat tussen een werkgever en een werknemer, en het opstellen en beoordelen van een vaststellingsovereenkomst als de werkgever en de werknemer erin slagen overeenstemming te bereiken over een dergelijk geschil.

We streven naar een oplossing van het geschil met ruimte voor uw inbreng. De cliënt staat immers centraal, niet enkel het dossier. Daarnaast hanteren we een persoonlijke, no-nonsense aanpak, waarin onze adviezen eerlijk, helder, betaalbaar en deskundig zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Neem contact op!

ONTSLAG CENTER
Prinses Ireneweg 4
6241 GE Bunde

 Gratis intake