9.7 / 10 207 reviews 

Verstoorde arbeidsrelatie 

Een werkgever die ontslag voor een werknemer aanvraagt, middels een verzoekschrift bij de Kantonrechter, op basis van een verstoorde arbeidsrelatie zal in het algemeen moeten aantonen dat, er daadwerkelijk sprake is van een verstoring, welke ernstig en duurzaam is, en herstel niet meer mogelijk is. Ook kan er een verstoring zijn ontstaan in de werkrelatie tussen twee collega’s. Als overplaatsing niet tot de mogelijkheden behoort, zou een werkgever ook in die situatie een ontslagaanvraag kunnen overwegen. Ook liefdesrelaties op het werk kunnen aanleiding zijn voor verstoorde verhoudingen.

Neem vrijblijvend contact met ons op