9.7 / 10 211 reviews 

Ontslag in proeftijd

  • In de proeftijd kan een arbeidsovereenkomst door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd, zonder opzegtermijn.
  • De proeftijd moet schriftelijk (mondeling is niet geldig) en voor de juiste duur overeengekomen zijn.
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer): maximaal twee maanden
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan twee jaar: maximaal één maand
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of korter: proeftijd is niet toegestaan

Geen opzegverboden tijdens proeftijd

Opzegverboden rondom ziekte en zwangerschap gelden niet, hetgeen behelst dat de arbeidsovereenkomst door werkgever kan worden opgezegd, echter niet discriminerend of verband houdende met ziekte/zwangerschap.

Neem vrijblijvend contact met ons op