9.7 / 10 199 reviews 

WW bij onwerkbaar weer aanvragen: hoe zit het precies?

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Is er een direct verband tussen het werk en het extreme weer? Dan krijgen de werknemers mogelijk een WW-uitkering. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer een bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling. 

Wachtdagen
De eerste dagen waarop werknemers niet kunnen werken zijn de wachtdagen. Het aantal wachtdagen dat geldt is afhankelijk van het soort weersomstandigheden. Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er twee wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. Deze wachtdagen betaalt de werkgever het loon nog zelf door. Voor deze wachtdagen is dus geen WW-uitkering te krijgen. Als het onwerkbare weer langer duurt dan het aantal wachtdagen dat geldt, kan de werkgever voor de werknemers een WW-uitkering aanvragen.

Verzuim melden
Meld voor 10.00 uur dat de werknemers die dag niet kunnen werken door onwerkbaar weer. Deze melding geldt voor de hele dag. Doe de melding vanaf de allereerste dag dat de werknemers niet kunnen werken. En doe dit elke dag opnieuw, zolang er sprake is van onwerkbaar weer. Let op: werknemers mogen tijdens onwerkbaar weer niet aan het werk zijn, ook niet ergens anders. En ze mogen niet op de werkplek aanwezig zijn.

Soepeler regels
Om alles goed te kunnen verwerken zijn de regels voor het melden van onwerkbaar weer tijdelijk versoepeld, tot en met vrijdag 19 februari heb je 24 uur de tijd om de melding te doen, dus van 0.00 uur tot 23:59 uur. Je moet wel elke dag opnieuw een melding doen, zolang er sprake is van onwerkbaar weer.

Voorwaarden
De werkgever moet er alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden. Verder gelden er nog deze voorwaarden, de werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen waarom hij niet kan werken.
De werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken. Werkt hij normaal minder dan 10 uur per week? Dan moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken. 

Het onwerkbare weer duurt langer dan het aantal wachtdagen dat geldt. De werkgever is niet meer verplicht om loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer. Als de werkgever WW wil aanvragen, gebruik het formulier ‘Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer’.

Niet meetellen
Tijdens periodes met onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee, feestdagen, bijzonder verlof, rustdagen, atv-uren en roostervrije dagen, vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen, al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers en dagen waarop de werknemer in detentie is.

Payrollwerknemers
Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers met een payrollovereenkomst dezelfde arbeidsvoorwaarden als de overige werknemers binnen de organisatie (Wet arbeidsmarkt in balans). Dat betekent dat de payrollwerknemers misschien recht hebben op een uitkering wegens onwerkbaar weer. Deze voorwaarde moet dan wel in de cao staan.

Meer dan 1 werkgever
Krijgt de werknemer via de werkgever een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer? En werkt hij in de periode dat hij deze uitkering krijgt bij een andere werkgever? Dan moet de werknemer de uren die hij heeft gewerkt bij deze werkgever(s) aan ons doorgeven. Hij doet dit met het formulier Opgave gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer.

 

Niet voor uitzendkrachten
De regeling onwerkbaar weer geldt niet voor uitzendkrachten, aldus de NBBU. Er moet een specifieke regeling zijn opgenomen in de uitzend-cao en dat is op dit moment niet het geval. NBBU is op dit moment wel in gesprek met de vakbonden om een dergelijke bepaling zo snel mogelijk in de cao op te nemen.

Publicatiedatum 26/05/2021