9.7 / 10 214 reviews 

Werknemer neemt ontslag op staande voet (bron: P. van Vugt)

NEWS_READING_TIME_LESSTHAN 1 NEWS_READING_TIME_MINUTE.

Terug

Een werknemer neemt ontslag op staande voet, vanwege pesterijen en intimidaties, door Berenschot (slecht) onderzoek te laten doen naar belangenverstrengeling en/of integriteitsschendingen van de werknemer en vanwege de opstelling van de werkgever tijdens schikkingsonderhandelingen. De rechter oordeelt dat het ontslag niet rechtsgeldig is genomen. 

In hoger beroep verzoekt de werknemer om gefixeerde schadevergoeding en transitievergoeding. De rechter overweegt dat een ontslag op staande voet voor zowel een werknemer als een werkgever aan dezelfde eisen moet voldoen.

De werknemer heeft (net als de werkgever) de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen wegens een dringende reden. Die reden moet onverwijld aan de werkgever worden meegedeeld en er moet sprake zijn van een dringende reden zodat van de werknemer redelijkerwijze niet gevraagd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De rechter oordeelt dat geen sprake is van een dringende reden en dus ook niet van een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet, zodoende heeft de werknemer geen recht op de geëiste vergoedingen. De rechter kan de opzegging niet vernietigen op verzoek van de werkgever, echter kan de werknemer dat in de omgekeerde situatie wel (bron: P. van Vugt).

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag of ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek, tijdens kantooruren op nummer 043 - 720 09 20, of stuur een e-mailbericht naar info@ontslag-center.nl   

 

Publicatiedatum 13/01/2022