9.7 / 10 207 reviews 

Werknemer mocht afgaan op toezegging leidinggevende over vast contract (bron: AV)

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Toezegging leidinggevende

De kantonrechter verwerpt de stelling van kledingmerk Under Armour dat de werknemer, die een kennismigrant is, moest begrijpen dat zijn leidinggevende zo’n toezegging niet mocht doen. De toezegging komt daarom voor risico van het bedrijf:

‘Op een ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging gegeven door een bevoegd persoon, kan de werkgever in beginsel niet terugkomen. Of [naam leidinggevende] volgens de regels van Under Armour al dan niet bevoegd was om deze toezegging te doen, is hier niet relevant. De enige vraag die hierbij beantwoord moet worden is of [eiser] kon en mocht begrijpen dat de toezegging bevoegdelijk is gedaan. Op de zitting heeft [eiser] toegelicht dat [naam leidinggevende] als leidinggevende zijn eerste aanspreekpunt was als het ging om zijn arbeidsovereenkomst en dat [naam leidinggevende] ook de dagelijkse gang van zaken behartigde.

Under Armour heeft dit bevestigd, althans niet weersproken. Dat betekent naar het voorshands oordeel van de kantonrechter dat [eiser] erop mocht vertrouwen dat [naam leidinggevende] bevoegd was om deze toezegging over zijn arbeidsovereenkomst te doen. Dat Under Armour een ander beleid heeft, kan zeker zo zijn. Maar Under Armour heeft, gelet op de betwisting van [eiser] , onvoldoende onderbouwd dat [eiser] van het beleid op de hoogte was of dat hij dat behoorde te zijn dan wel dat het beleid in zijn geval niet juist was gevolgd.’

Voorziening

Bij het oordeel van de kantonrechter weegt verder onder meer ook mee dat de werknemer binnenkort zijn verblijfsrecht verliest als hij geen arbeidsovereenkomst sluit die aan de kennismigrantenregeling voldoet. De kantonrechter komt tot de voorlopige conclusie dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd.

Vanwege de lopende bodemprocedure treft de kantonrechter een voorziening. De werkgever moet een tewerkstellingsvergunning aanvragen en als die wordt verleend de werknemer laten terugkeren. Ook moet het loon worden doorbetaald zolang de werknemer niet kan en mag werken vanwege de ontbrekende vergunning. Dat valt onder het bedrijfsrisico. 

ECLI:NL:RBAMS:2023:6244

Publicatiedatum 27/10/2023