9.7 / 10 183 reviews 

Werknemer kan slecht tegen kritiek, ontslag? (bron: De Koning Vergouwen Advocaten)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Aan het eind van ieder jaar staan ze weer op de agenda: de beoordelingsgesprekken. Bij zo’n gesprek wordt het functioneren van de werknemer (eenzijdig) beoordeeld door de werkgever. Bij uitstek een goede gelegenheid om werknemers te vertellen waar het goed gaat én waar het beter kan. Niet iedere werknemer kan even goed tegen kritiek, dat blijkt wel uit de rechtspraak. In deze blog diverse voorbeelden van werknemers die slecht tegen kritiek konden en daardoor hun baan verloren.

Slecht tegen kritiek 1
De werknemer in deze zaak was sinds 1 januari 2018 in dienst als verpleegkundige. Zij werd meermaals door haar werkgever gewezen op het feit dat zij moest werken aan haar manier van communiceren en haar houding. De samenwerking met collega’s bleef lastig. De werknemer kon zich echter niet vinden in de kritiek op haar houding en gedrag. Halverwege 2021 is de werkgever nogmaals het gesprek aangegaan. De werknemer heeft toen aangegeven aangifte van smaad te doen. Hierop is door de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbonden op de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). Uiteraard ging deze werknemer in hoger beroep.

Wat vond het Hof? De werknemer heeft ook op de zitting in hoger beroep de kritiek in alle toonaarden bestreden. Het Hof vond dat zij miskende dat het een werkgever vrijstaat om kritiek te hebben op de wijze waarop werknemers functioneren. Door dat steeds weg te wuiven, ontstond uiteindelijk een verstoorde arbeidsverhouding. Het ontslag bleef daarom in stand.

Slecht tegen kritiek 2
Een accountmanager (in dienst sinds 2006) was in gesprek met zijn werkgever over een promotie. Hij kon algemeen directeur worden. Hij had echter moeite met gezagsverhoudingen. Zo vond de werkgever dat deze werknemer niet het goede voorbeeld gaf, door o.a. 10 tot 15 keer per dag een rookpauze te nemen. Het Hof vond het begrijpelijk dat dit gedrag en het zich daarop niet laten aanspreken, aanleiding gaf tot irritatie bij de werkgever. De werknemer aanvaardde ook geen kritiek van andere bestuurders op zijn houding en gedrag, wellicht omdat hij zelf ook een hoge(re) functie zou krijgen. Het Hof stelde vast dat hij onvoldoende open stond voor kritiek op zijn houding en gedrag, óók nadat hem bij herhaling en met toenemende nadruk was gevraagd zelfreflectie te tonen. Dit zorgde voor een onmogelijke werkverhouding en kostte de werknemer niet alleen een promotie, maar ook zijn baan.

Tot slot
Op de werkvloer kan kritiek constructief en noodzakelijk zijn. Schroom daarom niet om de beoordelingsgesprekken eerlijk en open te voeren. Als een onwerkbare situatie is ontstaan, kan dit alleen bij de rechter worden aangetoond als hiervan voorbeelden op papier staan. Dossiervorming is dan essentieel. 

Publicatiedatum 19/12/2022