9.7 / 10 199 reviews 

Werkgever mag loon zieke werknemer stopzetten (bron: XpertHR)

3 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Wat eraan voorafging
Op 6 mei 2020 heeft de werknemer zich arbeidsongeschikt gemeld. Op 18 november 2020 gaf de bedrijfsarts het advies dat de werknemer re-integratieactiviteiten en passende arbeid kan doen. Die dag is ook een inzetbaarheidsprofiel opgesteld. Op 19 november 2020 heeft de werkgever door dat advies een bijstelling plan van aanpak opgesteld. De werknemer heeft dit plan van aanpak niet ondertekend. Op 16 december 2020 herhaalt de bedrijfsarts het eerdere advies. Op 13 januari 2021 kwam de werknemer op kantoor voor een gesprek. De gemachtigde van werkgever heeft op 14 januari 2021 per mail aan de werknemer laten weten dat – onder meer – het loon zal worden opgeschort. Bij rapportage van 27 januari 2021 heeft de bedrijfsarts per ongeluk het vakje ‘vanwege focus op herstel vooralsnog niet starten met re-integreren’ aangekruist. Verder staat in de rapportage: ‘Gezien de aankomende behandeling is er sprake van een tijdelijke GBM-situatie in de periode 4-2-2021 tot aan 22-3-2021. Gedurende deze periode is betrokkene niet belastbaar te achten voor re-integratieactiviteiten en passende arbeid.’

Op 29 januari 2021 liet de gemachtigde van werkgever per e-mail werknemer weten dat de aangezegde loonopschorting wordt omgezet in een loonstop. Op 12 februari 2021 liet de werknemer per mail weten aan de werkgever dat er door de rapportage van de bedrijfsarts van 27 januari 2021 geen juridische basis meer is voor de loonopschorting van 13 januari 2021 en de loonstop van 27 januari 2021. Op 3 maart 2021 heeft werknemer een deskundigenoordeel aangevraagd bij UWV om te beoordelen of het werk dat hij moet doen, passend is. De conclusie van het rapport is: ‘Er bestaat geen contra-indicatie om genoemde werkzaamheden te verrichten.’ Werknemer stelt dat werkgever de loonbetaling niet mag opschorten en/of stoppen en vordert onder meer dat de kantonrechter bij wijze van voorlopige voorziening werkgever veroordeelt tot nabetaling van het bedongen salaris.

Bij de rechter
De kantonrechter oordeelt dat het in onvoldoende mate waarschijnlijk is dat de vordering van werknemer in een bodemprocedure wordt toegewezen. Uit de rapportages van de bedrijfsarts volgt niet dat werknemer geen passende werkzaamheden zou kunnen uitvoeren voordat een arbeidsdeskundig onderzoek had plaatsgevonden. Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt geadviseerd, maar niet als voorwaarde gesteld. De werknemer moest passende arbeid accepteren dat is aangeboden. Het deskundigenoordeel bepaalt dat de aangeboden (schuur)werkzaamheden passend zijn. Ter zitting heeft werkgever onweersproken gesteld dat dat behandeltraject niet vóór 25 februari 2021 zou starten (en is gestart).

De kantonrechter vindt dat werknemer uit de besproken startdatum van het behandeltraject, de eerdere adviezen van de bedrijfsarts en de context van het advies van de bedrijfsarts van 27 januari 2021 had moeten begrijpen dat hij in die rapportage per ongeluk ‘vanwege focus op herstel vooralsnog niet starten met re-integreren’ had aangevinkt. Hij mocht dit niet zo lezen dat hij vanaf 27 januari 2021 niet (meer) hoefde te re-integreren. Gelet op het voorgaande is het voorlopig oordeel van de kantonrechter dat werknemer ten onrechte passende arbeid heeft geweigerd, zodat werkgever terecht zijn loon heeft opgeschort en gestopt. 

ECLI:NL:RBNHO:2021:4532

Bij re-integratie is het advies van de bedrijfsarts leidend. Zowel werkgever als werknemer moeten dit advies opvolgen. Als een werknemer het  advies niet opvolgt, kun je als werkgever het salaris stopzetten of opschorten. Het is wel belangrijk dat je als werkgever de juiste maatregel toepast. De werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen als hij het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts. Maar gedurende de looptijd van de behandeling van dit deskundigenoordeel blijft het oordeel van de bedrijfsarts staan. Dat een bedrijfsarts per ongeluk een verkeerd advies geeft, maakt dat je als werkgever een loonmaatregel kan opleggen als het voor de werknemer duidelijk had moeten zijn wat het eigenlijke advies is. Het is in deze situatie wel aan te raden om nogmaals contact op te nemen met de bedrijfsarts als je denkt dat een fout is gemaakt. Op deze manier weet je zeker wat het advies is en leg je niet onrechtmatig een loonmaatregel op (bron: XpertHR).

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20. 

 

Publicatiedatum 29/07/2021