9.7 / 10 199 reviews 

Wat als thuiswerken niet werkt? (bron: de Koning Vergouwen Advocaten)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Thuiswerken zit inmiddels behoorlijk ingebakken in onze arbeidsmarkt. De meeste bedrijven hebben wel een hybride vorm gevonden waar werknemers gebruik van maken. Maar wat te doen als thuiswerken niet werkt? Denk aan een werknemer die het werk thuis niet (goed) uitvoert. Kan een werkgever dan eisen dat de werknemer weer op kantoor komt werken? En is ’slecht’ thuiswerken een reden voor ontslag (op staande voet)? Lees in deze blog 3 sprekende voorbeelden uit de rechtspraak.

Als thuiswerken niet werkt: ontslag op staande voet
Een callcenter-werknemer werkte volledig vanuit huis. Zij moest vragen beantwoorden van klanten. Tussen september 2020 en mei 2021 werd ze 3x aangesproken op haar bereikbaarheid. Zij nam telefoongesprekken aan, maar drukte dan direct de mute-knop in. Dit schaadde uiteraard de goede naam van haar werkgever. Zij ontving een officiële waarschuwing in mei 2021. In juni 2021 had zij 5 calls opgehangen zonder de klant te woord te staan. Opnieuw werd zij gewaarschuwd, ook voor eventueel ontslag. Op 11 augustus 2021 logde de werknemer een half uur te laat in. Zij werd op staande voet ontslagen. Was dit terecht? De rechter vond dat de werknemer genoeg was gewaarschuwd. Zij wist ook dat ze werd gemonitord. Desondanks bleef zij nonchalant omgaan met haar verantwoordelijkheden. Het ontslag hield stand.

Als thuiswerken niet werkt: terug naar kantoor
Het kan ook voorkomen dat een werkgever een vaste thuiswerkdag intrekt, omdat de prestaties van een werknemer achterblijven. Dit was het geval bij een redacteur die altijd op vrijdag thuiswerkte. Met hem was een verbeterplan afgesproken, waarin stond dat hij op vrijdag weer op kantoor moest werken. Het hielp. Het werk verbeterde zichtbaar. Na enige tijd wilde de werknemer op vrijdag weer thuiswerken. De werkgever wilde dit niet, gezien de verbetering op kantoor. De rechter moest eraan te pas komen. Het Hof bepaalde dat een thuiswerkdag kan worden aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde. Deze voorwaarde kan echter wel eenzijdig gewijzigd worden door de werkgever (Stoof/Mammoet-criteria). In casu had de werknemer geen specifiek belang bij thuiswerken en was het niet onredelijk van de werkgever om de ‘kantoorplicht’ te verlengen voor minstens één jaar.

Als thuiswerken niet werkt: ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie
Een business controller met een contract van 24 uur werkte standaard 2 dagen per week thuis. Hij was verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsadministratie en had daardoor een vertrouwenspositie. Eind 2019 werd geconstateerd dat hij structureel 5 á 6 uur per week meer uitbetaald kreeg dan de overeengekomen 24 contracturen. De werkgever wilde met terugwerkende kracht een verklaring over de extra uren en een specifieke urenverantwoording. Het ging over 2019 om ruim € 11.000,-. Toen de werknemer geen verklaring kon geven, verzocht de werkgever ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie. De rechter vond ook dat de werknemer zijn eigen tijdsbesteding moest kunnen verklaren. Juist omdat hij zoveel vanuit huis werkte en een zeer zelfstandige functie had. Het vertrouwen in de werknemer was weg en het ontslag werd toegewezen.

Tot slot
Thuiswerken. We schreven er al vele blogs over. Als thuiswerken niet werkt, kan dit consequenties hebben. Van verplicht terug naar kantoor bij disfunctioneren tot ontslag op staande voet bij ernstig verwijtbaar gedrag vanuit huis. Van belang is het maken van heldere afspraken om die vervolgens vast te leggen in een thuiswerkbeleid en/of individuele afspraken (bron: de Koning Vergouwen Advocaten). 


Rechtbank Rotterdam 28 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3430
Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:317
Rechtbank Overijssel 18 maart 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1547

Publicatiedatum 13/06/2022