9.7 / 10 214 reviews 

Wanneer vervalt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)?

NEWS_READING_TIME_LESSTHAN 1 NEWS_READING_TIME_MINUTE.

Terug

In artikel 27 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden staat beschreven op welke onderwerpen de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht heeft.

Maar, ook al staat het onderwerp in de wet: de ondernemingsraad heeft in bepaalde gevallen desondanks geen instemmingsrecht. Het instemmingsrecht vervalt in een paar specifieke situaties. 

Geregeld in de cao
Als een onderwerp uitputtend in de cao is geregeld, heeft de ondernemingsraad geen instemmingsrecht. De werkgever is immers verplicht de cao te volgen.

Het kan voorkomen dat een onderwerp niet uitputtend is geregeld in de cao. Als de werkgever nog een zekere beleidsvrijheid heeft, valt dat deel beleidsvrijheid wél onder het instemmingsrecht.

Regeling van arbeidsvoorwaarden publiekrechtelijk orgaan
Het instemmingsrecht vervalt ook als een publiekrechtelijk orgaan een regeling over arbeidsvoorwaarden heeft vastgesteld. Hier kan alleen sprake van zijn bij overheidsinstanties.

Vervangende toestemming kantonrechter
Als de ondernemingsraad geen instemming heeft gegeven op een instemmingsverzoek, kan de rechter vervangende toestemming geven. De OR heeft dan zijn rechten verspeeld om alsnog instemming te geven of te weigeren op dat specifieke onderwerp. 

De kantonrechter geeft alleen vervangende toestemming als de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven:

onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.

Publicatiedatum 23/03/2021