9.7 / 10 214 reviews 

Waarom krijgen onze werknemers vaak de arboverpleegkundige te spreken in plaats van de bedrijfsarts?

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Veel organisaties zien de verpleegkundige ten onrechte als een soort bedrijfsarts light. De arboverpleegkundige is echter een professional met een brede, algemene kennis op het gebied van organisatiestructuren, arbovoorschriften en werknemersgezondheid.

Bedrijfsarts neemt voortouw
De bedrijfsarts zal in ieder geval het voortouw nemen bij (waarschijnlijk) langdurig verzuim. De bedrijfsarts stelt vast wat de werknemer medisch gezien (op termijn) aankan. De re-integratie en het maken van het plan van aanpak: dat is een zaak van uw organisatie. Die kan de regie laten nemen door de leidinggevende, verzuimcoördinator, arboverpleegkundige of een extern bedrijf. Die verzorgt dan ook het re-integratiedossier zoals beschreven in de Wet verbetering poortwachter; het medische deel blijft een taak van de bedrijfsarts.

Heeft de arboverpleegkundige een BIG-registratie, dan is deze ook bevoegd tot enkele medische handelingen, zoals vaccinatie. Vanwege zijn geheimhoudingsplicht kan hij toegang hebben tot de medische informatie van de werknemer.

Arboverpleegkundige voldoet prima
Terug naar het arbospreekuur: de arboverpleegkundige kan prima voldoen. Hij kan knelpunten vaststellen, bijtijds mogelijke problemen signaleren en aanleidingen voor ziekteverzuim herkennen, én snel schakelen met de bedrijfsarts. Verder is hij goedkoper, dus kan er een financiële afweging gelden om de spreekuren door de verpleegkundige te laten doen.

Staat in uw contract met de arbodienst dat het spreekuur door een bedrijfsarts wordt gedaan, vraag dan om uitleg. U heeft tenslotte voor een bedrijfsarts betaald, maar u krijgt een arboverpleegkundige. Staat de werknemer erop de bedrijfsarts in persoon te spreken? De werkgever doet er goed aan die gelegenheid te geven. Dat helpt het vertrouwen op te bouwen en leidt tot minder verzuim.

Publicatiedatum 30/03/2021