9.7 / 10 214 reviews 

Voor de rechter: Zerotolerancebeleid of willekeur?

3 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Een trainer bij McDonalds eet samen met een collega na sluitingstijd een paar overgebleven kipnuggets op. Het komt haar op ontslag te staan. Maar door fouten van de werkgever, wordt het ontslag teruggedraaid door de rechter. In oktober 2018 krijgt een crewtrainer bij McDonald’s een officiële waarschuwing voor het overtreden van de huisregels. Omdat zij een milkshake heeft gedronken op de werkvloer wordt zij er op gewezen dat haar gedrag eventueel tot ontslag kan leiden.

Verder schrijft McDonald’s: U begrijpt dat McDonald’s dit gedrag niet tolereert. U ontvangt hier dan ook een eerste waarschuwing voor. Drie officiële waarschuwingen in dezelfde categorie kan gevolgen hebben voor uw functie en uw dienstverband. De brief zal gedurende een jaar bewaard worden in uw personeelsfile.

Dan gaat het bijna twee jaar later weer mis. ’s Avonds laat bezoekt een ex-manager van McDonald’s de vestiging. De shiftmanager geeft die man een gratis ijsje en de ex-manager blijft na sluitingstijd nog even zitten. Als er nog wat kipnuggets over zijn, eet de trainer die samen met de ex-manager op. De volgende dag krijgt zij een e-mail waarin ze wordt geschorst ‘hangende het onderzoek’ en wordt zij uitgenodigd voor een gesprek twee dagen later.

De bedrijfsrecherche
McDonald’s laat na het gesprek een onderzoek uitvoeren door de bedrijfsrecherche. De vrouw heeft al toegegeven dat zij inderdaad de kipnuggets gratis heeft weggegeven en zelf heeft opgegeten. De bedrijfsrecherche laat de trainer vervolgens een verklaring ondertekenen: ‘U heeft mij uitgelegd waarover u mij wenst te spreken. Ik ben crewtrainer bij McDonald’s restaurant Maastricht Gronsveld. Ik erken dat ik in de nacht van 27 juli 2020 op 28 juli 2020 McDonald’s producten gratis heb weggegeven aan een oud collega. Ik heb deze niet afgerekend. Ik ben hiervoor geschorst. Ik weet dat dit niet correct is en dat ik hiermee verduistering in dienstbetrekking heb gepleegd. Een collega die naast mij stond heeft er niets mee te maken gehad, dit was mijn eigen beslissing. Ik zou niet willen dat mijn acties gevolgen hebben voor anderen. Ik begrijp dat het in mij gestelde vertrouwen door mijn werkgever hierdoor ernstig beschadigd is en resteert mij niets anders dan per direct ontslag te nemen. Ik heb deze verklaring vrijwillig en zonder dwang afgelegd.’

Daarna schrijft de vrouw zelf ook nog een kattenbelletje voor haar ontslag en bevestigt McDonalds het door haar ingediende ontslag.

Ontslag aangevochten
Iets meer dan een week later komt de trainer terug op haar ontslag. Ze stelt zich beschikbaar voor werk en maakt aanspraak op betaling van het loon. McDonald’s probeert haar nog een vaststellingsovereenkomst aan te bieden, maar dat wijst ze af. Er rest niets anders dan een stap naar de rechter. De vrouw vraagt om het ontslag te vernietigen, terwijl McDonald’s juist wil dat er wordt vastgehouden aan het ontslag. Zo niet, dan willen ze dat de vrouw als nog wordt ontslagen wegens de verduistering van de kipnuggets.

Gevolgen van ontslag
Het staat vast dat de trainer kipnuggets gratis heeft weggegeven. Dat blijkt uit haar eigen verklaring maar ook uit videobeelden. Dat is in strijd met de huisregels. Toch draait de rechter het ontslag terug. De vrouw is meermaals dringend verzocht om zelf ontslag te nemen, omdat McDonald’s haar anders zelf zou ontslaan. Pas na het gesprek met de bedrijfsrecherche doet de vrouw dat ook. Maar in dat gesprek heeft iemand steken laten vallen. Er is namelijk nergens vastgelegd dat aan de vrouw is gewezen op de gevolgen als zij zelf ontslag neemt. Zo heeft niemand haar verteld dat ze nu geen recht meer op WW heeft. Bovendien was het logisch geweest als McDonald’s haar even wat bedenktijd had gegeven en haar daarbij dringend had geadviseerd om juridisch advies in te winnen. In plaats daar van hebben zij ter plekke het briefje laten schrijven en het ontslag meteen bevestigd.

Geen zero tolerance
In de gesprekken is de vrouw ook steeds op het verkeerde been gezet. Er werd gezegd dat er een zerotolerancebeleid geldt. Maar daar is helemaal geen  sprake van. In 2018 werd nog gesteld dat pas drie waarschuwingen in dezelfde categorie gevolgen hebben voor het dienstverband. Bovendien is de shiftmanager die op dezelfde dag een gratis ijsje weggaf niet ontslagen. Blijkbaar voert McDonald’s in de praktijk geen zerotolerancebeleid, maar is er sprake van willekeur.

De rechter concludeert dat McDonald’s de vrouw ten onrechte in de waan heeft gebracht zij zelf de arbeidsovereenkomst konden opzeggen. Ook hebben zij haar niet voldoende gewezen op de gevolgen van haar eigen opzegging. Ze mochten er daarom niet op vertrouwen dat de vrouw ook echt wilde opzeggen. De rechter vernietigt het ontslag. McDonald’s moet haar loon doorbetalen en de vrouw moet tot haar werk worden toegelaten.

Rechtbank Limburg | ECLI:NL:RBLIM:2020:8873

Publicatiedatum 22/12/2020