9.7 / 10 207 reviews 

Volledig arbeidsongeschikt en toch géén IVA (bron: BRANDmr)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Stel je bent volgens het UWV volledig arbeidsongeschikt. Maar omdat je nog in behandeling bent, is het UWV van mening dat er nog geen sprake is van duurzame ongeschiktheid. Daarom krijg je een WGA-uitkering in plaats van een IVA-uitkering. Dat scheelt jou 5% uitkering en bovendien heb je nog altijd een re-integratieverplichting. Kan het UWV zomaar besluiten dat je nog niet duurzaam ongeschikt bent, enkel en alleen omdat je nog in behandeling bent?

De inschatting van het UWV moet berusten op een concrete en deugdelijke afweging van feiten en omstandigheden die voor jou aan de orde zijn. Dat betekent dat de motivering toegespitst moet zijn op jou en dat het UWV niet kan volstaan met algemeenheden of algemene medische informatie.

Het UWV moet goed onderzoeken wat het doel van de behandeling is. Zolang deze gericht is op verbetering ligt het voor de hand dat er nog geen sprake is van duurzaamheid. Maar is de behandeling gericht op stabilisering, dan kan een IVA-uitkering toegekend worden.

Bovendien moet het UWV onderbouwen welk resultaat zij verwachten van de behandeling. Dit moet het UWV concreet benoemen. Het gaat namelijk niet om het resultaat in het algemeen maar om verbetering in de zin van functionele mogelijkheden. Dat betekent dat het UWV een inschatting moet maken van de toekomstige ontwikkelingen van jouw arbeidsbeperkingen.

Tot slot moet het UWV kijken naar je totale (medische) plaatje. Heb je verschillende aandoeningen en krijg je maar voor één aandoening nog behandeling? Dan kan er sprake zijn van een combinatie van duurzame en niet-duurzame beperkingen. In dat geval moet het UWV een splitsing maken tussen de beperkingen die voortvloeien uit de duurzame aandoening en de beperkingen die voortvloeien uit de niet-duurzame aandoening. Het UWV maakt dan twee aparte zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijsten (FML-en). Dit noemen we ook wel een fictieve FML of een bottleneck-analyse. Ben je op basis van de FML door alleen de duurzame beperkingen ook al volledig arbeidsongeschikt? Dan heb je recht op een IVA-uitkering.

Nu je weet welke punten belangrijk zijn, kun je goed voorbereid naar het gesprek met de UWV-arts. Ben je nog in behandeling en is deze behandeling gericht op stabilisering en niet op verbetering? Benoem dat dan direct (Bron: BRANDmr).

Publicatiedatum 23/10/2023