9.7 / 10 207 reviews 

Valpartij op het werk: hoe ver reikt de zorgplicht van de werkgever? (bron: PW)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

De werknemer werkt voor een zorginstelling. Haar werkplek bevindt zich in een kantoorruimte waar meerdere bureaus en kasten staan. Het is vlak voor de kerst van 2015 als de werknemer besluit om de kerstkaarten op te hangen. Terwijl ze daar mee bezig is, struikelt ze over een aantal kratten die in het looppad op de grond zijn gezet. Ze loopt hierbij een gecompliceerde breuk aan haar heup op. Na een aantal operaties blijkt dat de heup moet worden vervangen door een totale heupprothese.

De werknemer stelt in 2017 haar werkgever aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden bij de uitoefening van haar werkzaamheden. De verzekeraar van haar werkgever wijst de aansprakelijkheid meerdere keren af. De situatie valt volgens de verzekeraar niet onder de zorgplicht van de werkgever. 

Oordeel van de kantonrechter

Hierop stapt de werknemer in februari 2018 naar de rechter. Ook de kantonrechter vindt echter dat de werkgever niet verantwoordelijk is voor de schade van de werknemer. Van een werknemer mag worden verwacht dat ze enige voorzichtigheid betracht op de werkvloer. De zorgplicht van een werkgever is niet onbegrensd, zo oordeelt de kantonrechter. Een moment van onoplettendheid kan niet zonder meer worden afgewenteld op de werkgever. Met andere woorden, de werknemer had beter uit moeten kijken. De werknemer weigert zich neer te leggen bij dit vonnis en gaat in hoger beroep. 

Zorgplicht van de werkgever: hoe zit dat?

De zorgplicht van de werkgever is vastgelegd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. De werkgever is volgens de wet verplicht om voldoende zorg te besteden aan de ‘lokalen, werktuigen en gereedschappen’ waarin of waarmee hij arbeid laat verrichten. Uit eerdere uitspraken van rechters blijkt dat deze zorgplicht behoorlijk streng wordt toegepast. Rechters zullen niet snel aannemen dat de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht en daarom niet aansprakelijk is voor de schade die een onfortuinlijke werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

De wet legt de verantwoordelijkheid en zorg voor de veiligheid van de werkplek nadrukkelijk bij de werkgever. Ook wanneer een arbeidsongeval schuld is van de werknemer zelf, dan nóg is de werkgever aansprakelijk. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer de werknemer bewust roekeloos handelt.

Oordeel van het gerechtshof

In deze zaak betekent dit dat het gerechtshof tot een ander oordeel komt dan de kantonrechter. Het hof vindt namelijk wel dat de werkgever tekort schoot in zijn zorgplicht. Kratten horen niet zomaar in een werkruimte op de grond te worden neergezet en achtergelaten. De werkgever had het ongeval eenvoudig kunnen en moeten voorkomen door instructies te geven niet zomaar kratten op de werkvloer neer te zetten waar rondgelopen wordt. Op het naleven van die instructie had hij eenvoudig kunnen toezien.

Het ongeval is wellicht te beschouwen als een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar zeker niet als de verwezenlijking van alledaags gevaar waarvoor de werkgever niet hoeft te waarschuwen. De werkgever is daarom aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft geleden. De verzekeraar van de werknemer moet de schade vergoeden (bron: PW).

ECLI:NL:GHDHA:2021:1057 

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20. 

Publicatiedatum 23/11/2021