9.7 / 10 199 reviews 

Thuiswerken en werkgeversaansprakelijkheid? (bron: PW)

NEWS_READING_TIME_LESSTHAN 1 NEWS_READING_TIME_MINUTE.

Terug

Aandachtspunt is de veiligheid van de thuiswerkplek. De werkgever heeft namelijk de verplichting om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. De arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving geven kaders. De werkgever doet er verstandig aan goede richtlijnen/instructies op te stellen voor thuiswerken. 

 
Maar voor het thuiswerken is de invloed van de werkgever meer beperkt: immers, de werkgever kan niet achter de voordeur meekijken naar de inrichting van de werkplek, het moment van pauzeren, en dergelijke.  
 
Onder omstandigheden kan dat: de werkgever moet zorgen voor veilige kaders en moet kunnen aantonen dat de werkgever aan de wettelijke zorgplicht heeft voldaan (artikel 7:658 BW). Omdat werkgeversaansprakelijkheid ten opzichte van werknemers snel kan worden aangenomen, hebben veel werkgevers een verzekering tegen de schade die werknemers lijden.  
 
Verder is het aan te raden bij een aankomende risico-inventarisatie en evaluatie het thuiswerken mee te nemen als onderdeel van de RI&E-checks. Want voorkomen van schade blijft nog altijd beter dan het inroepen van de dekking van een verzekering (bron: PW).
 
Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20. 
Publicatiedatum 23/11/2021