9.7 / 10 183 reviews 

Schoonmakers Helpling zijn uitzendkrachten (bron: Rechtspraak)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep geoordeeld dat de schoonmakers die bij huishoudens werken via het online platform Helpling, de juridische status hebben van uitzendkracht. Dat betekent onder andere dat zij in geval van ziekte tegenover Helpling recht hebben op doorbetaling van loon, en als zij ontslagen worden recht hebben op een transitievergoeding.

Ander oordeel dan kantonrechter

Het gerechtshof komt tot dit oordeel in een door vakbond FNV en een schoonmaakster tegen Helpling ingestelde procedure. De kantonrechter was tot het (andere) oordeel gekomen dat er geen arbeids- of uitzendovereenkomst bestond tussen Helpling en de schoonmaakster, maar dat er een overeenkomst gold tussen de schoonmaakster en het huishouden voor wie zij schoonmaakwerkzaamheden verrichtte. De kantonrechter oordeelde ook dat de schoonmaakster ten onrechte verplicht was een deel van het met het huishouden overeengekomen loon als commissie aan Helpling te betalen. Tegen deze uitspraak tekenden zowel FNV en de schoonmaakster, als ook Helpling, hoger beroep aan.

Contractuele relatie Helpling en schoonmaker

Het hof komt tot zijn oordeel door een afweging van de feitelijke omstandigheden, zoals die zich voor de schoonmakers, de huishoudens en Helpling voordoen. De meeste omstandigheden wijzen op een tussen Helpling en de schoonmaker aanwezige contractuele relatie:  het huishouden moet betalen via een door Helpling bepaald betaalplatform, bij ziekte van de schoonmaker kan het huishouden een andere schoonmaker krijgen en het huishouden kan via Helpling van schoonmaker wisselen. Er zijn ook omstandigheden die zouden passen bij een contract tussen het huishouden en de schoonmaker, zoals het door het huishouden selecteren van de schoonmaker, maar die omstandigheden wegen voor het hof minder zwaar.

Geen arbeidsovereenkomst maar uitzendovereenkomst met Helpling

De tussen Helpling en de schoonmakers bestaande contractuele relatie is geen gewone arbeidsovereenkomst, maar een uitzendovereenkomst. Daarvoor is met name van belang dat de schoonmakers structureel tewerkgesteld worden bij het huishouden (de zogenaamde inlener) en dat de instructies daarbij niet door Helpling, maar door het huishouden gegeven worden. Bovendien wordt de hoogte van de door het huishouden betaalde en door de schoonmaker ontvangen beloning overwegend bepaald door het huishouden en de schoonmaker; Helpling heeft hier (maar) een beperkte rol in. Helpling schrijft voor dat de betaling door het huishouden voor de schoonmaker moet plaatsvinden via een door Helpling ingeschakeld betaalplatform. Naast een betaling ten behoeve van de schoonmaker, betaalt het huishouden commissie aan Helpling. Doordat sprake is van een uitzendovereenkomst met Helpling is het huishouden inlener van de schoonmaker en bestaat met het huishouden (daarom) geen arbeidsovereenkomst. Omdat Helpling wordt aangemerkt als uitzendwerkgever, is de schoonmaak-cao niet van toepassing (bron: Rechtspraak).

ECLI:NL:GHAMS:2021:2741

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20.

Publicatiedatum 02/12/2021