9.7 / 10 183 reviews 

Re-integratie na COVID-19 richten op herstel energiebalans

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Werknemers die door besmetting met het coronavirus COVID-19 hebben gekregen en begonnen zijn met re-integreren, hebben last van langdurig gebrek aan energie. Ook verloopt het herstel in de meeste gevallen grillig en is daardoor onvoorspelbaar. Het blijvend gebrek aan energie en het ontbreken van een duidelijk perspectief maken patiënten somber en moedeloos. Dat kan een vlotte re-integratie in de weg zitten. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) adviseert om de re-integratie hierop aan te passen en deze vooral te richten op herstel van de conditie en de energiebalans.

Aanhoudende vermoeidheid en slechte conditie

In juni 2021 is de NVAB begonnen met het verzamelen van kennis en informatie over het ziekteverloop en herstelproces bij COVID-19. Na een half jaar is duidelijk dat het merendeel van de patiënten voornamelijk last heeft van dezelfde drie klachten: kortademigheid, vermoeidheid en pijnklachten. Doorgaans worden deze klachten minder na 4 tot 12 weken. De helft van de mensen die na 4 weken nog klachten hebben, is binnen 12 weken wel klachtenvrij. Mensen met langdurige klachten hebben naast aanhoudende vermoeidheid last van verlies van spierkracht en gebrek aan conditie. Ook kunnen zij negatieve gevoelens hebben over het herstel. De NVAB adviseert de bedrijfsarts dit te onderzoeken, want het kan de re-integratie beïnvloeden.

Rustig opbouwen tijdens re-integratie

De NVAB waarschuwt ook om bij de re-integratie voldoende aandacht te besteden aan het opbouwen van de fysieke en mentale conditie. Als de werknemer te snel zijn normale gedrag hervat, loopt hij het risico dat het herstel vertraagt of zelfs stagneert. Dat geldt niet alleen voor werk, maar ook voor activiteiten die iemand privé onderneemt. Werknemers moeten wel zelf inzien dat rustig opbouwen en herstel van het energieniveau met elkaar samenhangen. Het advies is met de werknemer te bespreken hoe hij zelf denkt over het herstel en werkhervatting. Belangrijk zijn: overbelasting voorkomen, aangepast bewegen, gezonde voeding en voldoende slaap.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag of ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek, tijdens kantooruren op nummer 043 - 720 09 20, of stuur een e-mailbericht naar info@ontslag-center.nl  

Publicatiedatum 11/01/2022