9.7 / 10 183 reviews 

Re-integratie bij payroll of detachering: hoe werkt dat? (bron: PW)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Om ervoor te zorgen dat werkgevers weten aan welke regels ze zich dienen te houden, heeft UWV de Werkwijzer Poortwachter aangepast. Hierin staat hoe de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van UWV de ondernomen re-integratie-inspanningen beoordelen. Bijvoorbeeld als het gaat om detachering of een payrollconstructie. Bij detachering en bij een payrollconstructie worden de werkzaamheden verricht in het bedrijf van een opdrachtgever, die niet zelf de rol van werkgever vervult. De  werknemer is in dienst bij de detacheerder of de payrollonderneming. Als formele werkgever is die verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte, en voor de re-integratie bij zowel Spoor 1 als 2.

Detachering
Voor de detacheerder betekent Spoor 1: begeleiding naar werk bij de oorspronkelijke inlener, werk bij een andere inlener of werk bij de detacheerder, waarbij de  werknemer bij dezelfde formele werkgever in dienst blijft. Pas als daar geen mogelijkheid toe bestaat is de inzet van

Payroll
De payrollwerknemer wordt door de opdrachtgever zelf geselecteerd en door de payrollonderneming exclusief aan hem ter beschikking gesteld. Alleen met toestemming van de oorspronkelijke opdrachtgever mag de payrollwerkgever een zieke werknemer bij een andere opdrachtgever tewerkstellen. Omdat de payrollwerkgever zich niet mag bezighouden met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod (allocatiefunctie), worden re-integratie-inspanningen in Spoor 1 beperkt tot begeleiding naar werk binnen de eigen organisatie of in de organisatie van de oorspronkelijke inlener. Begeleiding naar werk bij een andere opdrachtgever moet als een re-integratie-activiteit in Spoor 2 worden beschouwd.

Uitzendbureau
Als een uitzendkracht een uitzendbeding heeft, houdt dat in dat het dienstverband bij ziekte meteen wordt beëindigd. Als het uitzendbeding niet geldt, heeft het uitzendbureau een re-integratieplicht, zowel in het eerste als in het tweede spoor. Van re-integratie in Spoor 1 is sprake in geval van begeleiding naar werk bij de oorspronkelijke inlener, werk bij een andere inlener of werk bij het uitzendbureau zelf. Re-integratie Spoor 2 is gericht op plaatsing in een functie bij een andere werkgever. Dit kan ook bij een ander uitzendbureau zijn. In geval van plaatsing bij een ander uitzendbureau mag er geen uitzendbeding van kracht zijn (bron: PW).

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20. 

 

Publicatiedatum 19/07/2021