9.7 / 10 207 reviews 

Quarantaineregels in arbeidsrechtelijk perspectief (bron: Sijben & Partners Advocaten)

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Volgens de huidige – sinds medio januari 2022 - geldende overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus bestaat geen quarantaineverplichting voor mensen nadat ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het virus, onder de voorwaarden dat ze geen klachten hebben én een boosterprik hebben gehad of in de laatste acht weken hersteld zijn van het coronavirus. Voornoemde voorwaarden kunnen een besmetting echter niet uitsluiten. De kans is aldus aanwezig dat een besmet persoon op de werkvloer verschijnt.

Aan de andere kant bestaat de zorgplicht van de werkgever voor zijn werknemers. Een werkgever moet dientengevolge zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Aangaande het coronavirus houdt dat in principe in dat hij voldoende maatregelen moet treffen om te verhinderen dat zijn werknemers besmet raken. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag een werkgever aan een werknemer echter niet vragen of hij besmet is met corona. Mocht een werkgever toch kennisnemen van een coronabesmetting bij een werknemer, dan mag een werkgever vervolgens niet zijn werknemers hierover inlichten. De informatieverstrekking bij een coronabesmetting dient plaats te vinden via het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert bij besmettingen. De GGD kan dan ook besluiten om de werkgever te informeren, zodat in overleg eventuele maatregelen op de werkvloer kunnen worden genomen.

De zorgplicht van de werkgever voor zijn werknemers en het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens lijkt te schuren. Er kan namelijk sprake zijn van een coronabesmetting op de werkvloer waardoor de gezondheid van het personeel in het geding kan komen, maar de werkgever dit volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet mag delen met zijn werknemers. De nieuwe quarantaineregels maken dit niet makkelijker. Een persoon kan in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus en kan desondanks – onder voorwaarden – de werkvloer betreden. Niet uitgesloten is dat deze persoon ook besmet is en in contact komt met iemand die bijvoorbeeld tot de risicogroep behoort.

Het is raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen indien de quarantaineregels voor u niet helder zijn dan wel als u vragen heeft over de quarantaineregels in verhouding tot het arbeidsrechtelijk perspectief. (bron: Sijben & Partners Advocaten).

 

Publicatiedatum 03/02/2022