9.7 / 10 207 reviews 

Proeftijdbeding in opvolgende arbeidsovereenkomst (bron: Hocker Adcocaten)

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Een opvallende mogelijkheid in de wet is echter dat een nieuwe proeftijd overeengekomen mag worden in een nieuwe arbeidsovereenkomst tussen dezelfde partijen indien ‘de overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst’.

Een werkgever, vermoedelijk een garage, dacht handig gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid. De werkgever nam een Leerling Monteur aan op basis van een leer-arbeidsovereenkomst in het kader van een opleiding. Partijen verlengen de leer-arbeidsovereenkomst nog eenmaal.

De werknemer stopt echter met zijn opleiding, zodat de grondslag voor de leer-arbeidsovereenkomst komt te vervallen. Werkgever biedt de werknemer vervolgens een arbeidsovereenkomst aan, inclusief één maand proeftijd, als Monteur. Zijn salaris gaat behoorlijk omhoog, van EUR 1.200 naar EUR 1.800 per maand.

Partijen steggelen binnen die maand over schade aan een bedrijfsauto en werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op met gebruikmaking van het proeftijdbeding. Werknemer beroept zich op de nietigheid van het beding.

De kantonrechter oordeelt in het voordeel van de werknemer, omdat hij kon aantonen dat de ‘vaardigheden en verantwoordelijkheden’ niet duidelijk gewijzigd zijn in de nieuwe functie. Ook als Leerling Monteur kreeg hij al veel verantwoordelijkheid en keek er niet iemand steeds over zijn schouder mee. Hij ging als Leerling Monteur ook al alleen op pad. De verworven verantwoordelijkheid komt dus slechts voort uit het toegenomen vertrouwen in de werknemer, niet omdat de functie inhoudelijk is gewijzigd, aldus de rechter.

De rechter vernietigt het proeftijdontslag en de werkgever moet 1,5 maand aan vergoeding betalen. Hij kwam nog goed weg omdat de werknemer een nieuwe baan had gevonden en de billijke vergoeding niet goed had onderbouwd.

Een proeftijdbeding in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen dezelfde partijen is slechts in (heel) uitzonderlijke situaties toegestaan, vanwege de verstrekkende gevolgen ervan als de werkgever het beding in kan roepen.

Publicatiedatum 12/04/2023