9.7 / 10 207 reviews 

OR voorzitter onder druk gezet (bron: De Voort Advocaten)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Wat zijn nu eigenlijk de functie-eisen van een OR-voorzitter?

De kantonrechter Maastricht heeft daar blijkbaar wel een idee bij. Onlangs is er namelijk een uitspraak gedaan, waaruit blijkt dat van een OR-voorzitter mag worden verwacht dat hij ertegen bestand is als tijdens een gesprek met de bestuurder de druk opgevoerd wordt.

Wat was er aan de hand?

In december 2020 heeft de OR een negatief advies afgegeven inzake een verhuizing . Daarna heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitter van de OR, een collega-OR-lid en de directeur.

Zowel de voorzitter van de OR als zijn collega hebben dat gesprek als bedreigend en intimiderend ervaren. De voorzitter meldt zich vervolgens ziek. Na twee jaar ziekte verzoekt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.


De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, maar is ook sprake van ernstige verwijtbaarheid en dus een billijke vergoeding?

Nadat de OR een negatief advies had afgegeven inzake de verhuizing is er een uiterst onprettig gesprek geweest met de directeur. De directeur heeft daarbij uitspraken gedaan als ‘niemand staat mij in de weg, mijn plan gaat hoe dan ook door’ en ‘als iedereen straks zijn baan kwijt is dan zijn jullie daar persoonlijk verantwoordelijk voor’.

Daarmee heeft de directeur grenzen overschreven, maar van ernstig verwijtbaar handelen is naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake. Vast staat immers ook dat de directeur de dag erna aan heeft aangegeven het niet zo bedoeld te hebben.

Verder oordeelt de kantonrechter: ‘Ook moet in ogenschouw worden genomen dat in dergelijke situaties, waarbij de OR een negatief advies uitgeeft, dit kan leiden tot oplopende spanningen tussen de OR en de (bestuurder van de) onderneming.

Van werknemer, als voorzitter van de OR, mag in die rol verwacht worden dat hij ertegen bestand is als tijdens een gesprek met de bestuurder de druk opgevoerd wordt.’

Commentaar

Met andere woorden, de kantonrechter te Maastricht is van oordeel dat je als voorzitter van de ondernemingsraad wel tegen een stootje moet kunnen.

Er moet echter voor worden gewaakt dat een lid van de ondernemingsraad, en in het bijzonder de voorzitter, alles maar over zijn/haar kant moet laten gaan.

Niet alleen voor het individu is dat niet wenselijk, maar het kan ook leiden tot uitholling van de medezeggenschap. Het vak van medezeggenschapper wordt er bovendien niet echt aantrekkelijker op als waarden en normen steeds meer vervagen.

ECLI:NL:RBLIM:2023:5730

Publicatiedatum 04/04/2024