9.7 / 10 207 reviews 

Ook hoogste rechter verbiedt ontslag van Hells Angel (bon: PW)

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Een brandweerman van het korps Amsterdam Amstelland mag niet worden ontslagen omdat hij lid is van de Hells Angels. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld, de hoogste bestuursrechter in ambtenarenzaken. Zijn dienstverband moet worden hersteld. De man werd ontslagen omdat de motorclub strafbare feiten zou plegen en vanwege de lopende procedure om de club verboden te verklaren. Volgens de werkgever, het bestuur van de veiligheidsregio, was dit niet te verenigen met de voorbeeldfunctie die hij als hoofdbrandwacht-plus vervult.

Geen zorgvuldige belangenafweging
Eerder had de Amsterdamse rechtbank het ontslag al afgewezen, omdat de veiligheidsregio volgens haar geen zorgvuldige belangenafweging had gemaakt toen die de medewerker ontsloeg. Het bestuur moest een nieuw besluit nemen, maar handhaafde het ontslag van de brandweerman. De Centrale Raad van Beroep bevestigt nu in hoger beroep het oordeel van de rechtbank. De werkgever had moeten kijken of de brandweerman direct of indirect betrokken is geweest bij criminele activiteiten die verband houden met zijn lidmaatschap of bestuursfunctie (Road Captain) bij de Hells Angels. De rechter wijst er verder op dat de brandweerman zijn werk twintig jaar naar volle tevredenheid heeft gedaan.

Bovendien is de motorclub nog geen verboden organisatie. Daarover loopt een gerechtelijke procedure. Pas als de Hells Angels onherroepelijk worden verboden, mag de medewerker zijn activiteiten bij de motorclub niet meer voortzetten. Doet hij dat wel, dan mag het bestuur hem om die reden wel ontslaan. Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is een eindoordeel, er is geen beroep meer mogelijk (bron: PW).

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl  of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20. 

Publicatiedatum 05/07/2021