9.7 / 10 172 reviews 

Ontslag op staande voet houdt geen stand – te zware sanctie

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Wat is de situatie?
Een werkgever heeft de werknemer op 17 juni 2020 op staande voet ontslagen omdat hij zoals de werkgever in de ontslagbrief heeft geschreven tot drie keer toe redelijke instructies en opdrachten niet heeft opgevolgd. De werkgever ziet dat als werkweigering en als een zodanig ernstig vergrijp dat van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten. De werknemer betwist de feitelijke toedracht. Hij stelt dat hij best de schoonmaakwerkzaamheden wilde verrichten maar dat het te druk was op zijn eigen afdeling dus dat dat niet goed uitkwam.

Te zware sanctie
Wat exact de feitelijke toedracht is geweest kan in het midden blijven. Onmiddellijke beëindiging van de arbeidsrelatie is de zwaarste sanctie die het arbeidsrecht kent. Deze sanctie heeft tot gevolg dat de werknemer met onmiddellijke ingang zijn inkomsten is verloren en ook geen aanspraak kan maken op een uitkering. De kantonrechter is daarom van oordeel dat, ook al is de toedracht zoals door de werkgever geschetst, de onmiddellijke beëindiging een te zware sanctie is en dat met een andere sanctie volstaan had kunnen worden.

Wedertewerkstelling
Dit betekent dat het verzoek van de werknemer wordt toegewezen, zodat de kantonrechter:

de opzegging vernietigt;
bepaalt dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd per 17 juni 2020;
de werkgever de werknemer te werk stelt met ingang van maandag 16 november 2020;
de werkgever veroordeelt tot betaling van het loon totdat de arbeidsovereenkomst is geëindigd en matigt de wettelijke verhoging tot 10 procent over het te laat betaalde loon;
de werkgever veroordeelt tot ongedaanmaking van invordering van de studiekosten;
de werkgever veroordeelt tot ongedaanmaking inhouding vakantie-uren;
de werkgever veroordeelt in de kosten van de procedure, te weten het griffierecht van € 83 en het salaris van de gemachtigde van € 720,-

ECLI:NL:RBNHO:2020:11626

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20.  

Publicatiedatum 10/08/2021