9.7 / 10 207 reviews 

Ongewenst gedrag: een hardnekkig probleem (bron: PW)

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug
Met grote regelmaat steken ze de kop op: schandalen over seksueel misbruik op de werkvloer en andere vormen van ongewenst gedrag. Een hardnekkig probleem, maar dat wil niet zeggen dat er niets tegen te doen is. De wet is er volstrekt duidelijk in. Iedere werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Daar past geen seksueel misbruik bij. Toch hebben veel organisaties in Nederland nog altijd geen beleid met betrekking tot ongewenste omgangsvormen. En vertrouwenspersoon ontbreekt er vaak ook nog. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel zijn van het beleid tegen ongewenste omgangsvormen. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag.  

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

  • eerste opvang verzorgen van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben,
  • onderzoeken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is,
  • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures,
  • het slachtoffer desgewenst begeleiden, als deze werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of de leiding van een onderneming,
  • doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator,
  • voorlichting geven over de aanpak van ongewenst gedrag,
  • leidinggevenden en management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag,
  • meldingen van ongewenst gedrag registreren (bron: PW).

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag of ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek, tijdens kantooruren op nummer 043 - 720 09 20, of stuur een e-mailbericht naar info@ontslag-center.nl   

Publicatiedatum 03/02/2022