9.7 / 10 199 reviews 

NOW: de regelingen én de verantwoording (bron: PW)

5 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Voorwaarden eerste NOW-regeling
De eerste NOW-regeling was aan te vragen voor de periode maart-april-mei 2020. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt en de werknemers 100 procent door te betalen, de aanvrager verwacht tenminste 20 procent omzetverlies, de aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, de regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020, de loonsom ter referentie is die van januari 2020, de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90 procent van de loonsom, de werkgever ontvangt een voorschot van 80 procent, als de loonsom te veel daalt, betaalt de werkgever de NOW-subsidie voor 150 procent terug.

Verantwoording NOW 1.0-regeling
Werkgevers die een voorschot van de NOW hebben ontvangen, moeten daarna een definitieve aanvraag ter vaststelling van de NOW indienen. De aanvraag kan sinds 7 oktober 2020 tot 31 oktober 2021 worden ingediend. In de aanvraag wordt het uiteindelijke omzetverlies vergeleken met het opgegeven verlies. Is het verlies hoger, dan volgt een nabetaling. Is het verlies lager en was het voorschot te hoog, dan moet het meerdere worden terugbetaald. Bij de definitieve vaststelling wordt ook gekeken naar de loonsom in de periode waarover de werkgever NOW ontving. Een te veel gedaalde loonsom kan ook betekenen dat de werkgever moet terugbetalen. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot of uiteindelijke subsidie moet je een verklaring van een deskundige derde of een accountantsverklaring bijvoegen.

Voorwaarden NOW 2.0-regeling
De tweede NOW-regeling was gedurende drie aan te vragen in de periode juni-augustus-september 2020. Als eerder al een NOW 1.0 regeling is aangevraagd, moet deze periode aansluiten op de eerste NOW. Net als in de eerste NOW-regeling kan de werkgever een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Maar er zijn ook verschillen met de NOW 1.0 regeling. Te weten: de referentiemaand, de voorwaarwaarden voor toekenning en de regeling voor terugbetaling. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt en de werknemers 100 procent door te betalen, de aanvrager verwacht tenminste 20 procent omzetverlies, de aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, waarbij de meting over vier maanden van het omzetverlies kan starten in mei, juni, juli of augustus, de loonsom ter referentie is die van maart 2020, de regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020, de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90 procent van de loonsom, het is in het boekjaar 2020 niet toegestaan om bonussen of dividend uit te keren als er NOW-subsidie wordt ontvangen, als de werkgever te veel NOW-subsidie ontvangt, betaalt hij die voor 100 procent terug. Hierdoor is ontslag makkelijker geworden.

Verantwoording NOW 2.0 regeling
Werkgevers die een voorschot van de NOW hebben ontvangen, moeten daarna een definitieve aanvraag ter vaststelling van de NOW indienen. De aanvraag kan tot 5 januari 2022 worden ingediend. In de aanvraag wordt het uiteindelijke omzetverlies vergeleken met het opgegeven verlies. Is het verlies hoger, dan volgt een nabetaling. Is het verlies lager en was het voorschot te hoog, dan moet het meerdere worden terugbetaald. Bij de definitieve vaststelling wordt ook gekeken naar de loonsom in de periode waarover de werkgever NOW ontving. Een te veel gedaalde loonsom kan ook betekenen dat de werkgever moet terugbetalen. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot of de uiteindelijke subsidie moet je een verklaring van een deskundige derde of een accountantsverklaring bijvoegen.

Aanvankelijk werd aangenomen dat medio 2021 de coronacrisis zou zijn afgelopen en de NOW-regelingen daarom konden woredn afgebouwd. De voorwaarden van de verschillende fases werden daarom meerdere keren aangepast. De tegemoetkoming is weer voor een periode van drie maanden in plaats van vier maanden. Ook het percentage omzetverlies wordt over drie maanden berekend.
De loonsom mag met 10 procent dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
De tegemoetkoming gaat van maximaal 90 procent naar maximaal 80 procent van de loonkosten.
De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heb je een inspanningsplicht om de werknemers te begeleiden naar ander werk.
Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heb je ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.

Verantwoording NOW 3, 4 en 5
Er is nog niet bekend per wanneer deze NOW-regelingen moeten worden verantwoord. Zoals het er nu naar uitziet, is het UWV te druk met de verantwoording voor de NOW 1 en 2 om de hierop volgende verantwoordingen ook correct af te handelen. Vermoedelijk pakt het UWV deze taak ergens in 2022 op. Het is ook nog niet bekend hoe de terugbetalingsmogelijkheden worden vormgegeven.

NOW 6.0 regeling
Op dit moment is de NOW 6.0 regeling van kracht. Het kabinet hoopt dat dit de laatste NOW zal zijn die Nederland nog nodig heeft. Uit de cijfers blijkt ook dat steeds minder werkgevers nog een beroep doen op de NOW. Waar onder de NOW 1 en 2 nog rond de 100.000 werkgevers een aanvraag deden, staat de teller voor de zesde NOW op een kleine 9.000. De zesde NOW is dan ook een meer uitgeklede versie van de eerste NOW-regelingen. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming aanvragen als zij over drie aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20 procent lijden vergeleken met 2019.

Er geldt een maximum van 80 procent omzetverlies.
Als de werkgever een NOW 5.0-tegemoetkoming heeft ontvangen, moeten de drie maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden van de vijfde aanvraagperiode. De tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in februari 2021.
Die loonsom wordt verhoogd met 40 procent (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in de aanvraag. De tegemoetkoming is 85 procent van dat bedrag.
De loonsom mag met maximaal 10 procent dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.

Als de werkgever een werknemer ontslaat of diens contract loopt af, dan heeft hij een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk. Als de werkgever een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin hij NOW ontvangt, heeft hij ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doet hij dit niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5 procent verlaagd.
Lees ook: Kabinet snijdt in NOW, geen verlenging na september.

Verantwoording NOW 6.0 regeling
Er is nog niet bekend per wanneer deze NOW-regeling verantwoord zal moeten worden. Voorlopig het UWV te druk met de verantwoording voor de NOW 1 en 2 om de hierop volgende verantwoordingen ook correct af te handelen. Vervolgens zullen in 2022 eerst nog de NOW 3, 4 en 5 verantwoord moeten worden. Het is dus goed denkbaar dat de NOW 6.0 regeling pas in 2023 verantwoord zal kunnen worden.

Publicatiedatum 19/08/2021