9.7 / 10 183 reviews 

Loondoorbetaling zieke AOW’er nog niet naar 6 weken

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Per 1 april 2021 zou onder meer de termijn voor het recht op loondoorbetaling van een zieke werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd naar 6 weken gaan. Vanwege uitvoeringsproblemen is dit besluit uitgesteld en blijft de termijn voorlopig 13 weken.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister Koolmees van SZW dat de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt uitgesteld. In deze wet is geregeld dat de termijn van onder meer de loondoorbetaling bij ziekte van werknemers met de AOW-leeftijd naar 6 weken gaat. Daarnaast worden ook de termijnen die verband houden met de loondoorbetaling bij ziekte ingekort naar 6 weken, zoals het opzegverbod bij ziekte (artikel) en het recht op de Ziektewet-uitkering. In de wet is overgangsrecht opgenomen die deze termijnen tijdelijk op 13 weken stelt. Met het ontwerpbesluit zou het overgangsrecht eindigen en zouden de termijnen per 1 april 2021 van 13 naar 6 weken gaan.

Invoering wijkt af van normale proces
De reden van het uitstel is dat de impact op de uitvoering van de Ziektewet groter is dan gedacht. Dit schrijft UWV in een brief aan de minister. Het terugbrengen van het recht op ziekengeld van AOW-gerechtigden van 13 weken naar 6 weken voor werknemers die op dat moment al ziek zijn, wijkt af van het normale proces voor een ZW-uitkering. Dit is voor UWV niet uit te voeren. De invoering van het besluit vraagt daarnaast ook om functionele aanpassingen in het systeem van de Ziektewet. In verband met de voorbereidingstijd kan het besluit niet vóór 1 januari 2022 ingaan.

Nieuwe regime alleen voor nieuwe ziektegevallen
De beëindiging van het overgangsrecht is volgens UWV alleen haalbaar als er sprake is van eerbiedigende werking. Dit houdt in dat het oude recht (een maximum van 13 weken) van toepassing blijft op AOW-gerechtigde werknemers die al ziek zijn vóór de ingangsdatum van het voorstel en dat het nieuwe recht (maximum 6 weken) van toepassing is op AOW-gerechtigde werknemers met een eerste ziektedag op of ná de invoeringsdatum van het voorstel. UWV verzoekt de minister de overgangsregeling op zo’n manier aan te passen dat de eerbiedigende werking van toepassing is, ook voor ziektegevallen die elkaar binnen vier weken opvolgen.

Publicatiedatum 23/03/2021