9.7 / 10 183 reviews 

Long-covid laat zich voelen op de werkvloer (bron: PW)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

We zien dat als mensen bij de ziekmelding aangeven dat zij veel last hebben van de ziekteverschijnselen en kortademig en moe zijn, dit vaak een voorspeller is van langdurig verzuim. Ook factoren als leeftijd en geslacht spelen hierbij een rol. Begeleiding van deze medewerkers is maatwerk. Kijk goed naar individuele mogelijkheden en schakel waar nodig op tijd specialistische hulp in.

Historisch hoog verzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland was in november 2021 met 5,1 procent historisch hoog. Bij bedrijven in het mbk (tot 250 medewerkers) ligt dit percentage met gemiddeld 4,7 procent zoals gebruikelijk lager dan bij grote bedrijven. Volgens het CBS was het verzuim in het derde kwartaal het hoogst sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter in 2002. 

Vooral zorg en onderwijs staan op omvallen

In de zorg is het ziekteverzuim al tijden het hoogst. In november 2021 ontvingen de arbodiensten uit de zorg 37 procent meer ziekmeldingen dan de maand ervoor. Het gemiddelde verzuimpercentage in de zorg steeg hiermee verder van 6,1 procent in oktober naar 7,0 procent in november. Ook het onderwijs valt met 6,2 procent in negatieve zin op vertelt Van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. “Het aantal ziekmeldingen in het onderwijs is in een maand met maar liefst 77 procent gestegen. Dat betekent 14 ziekmeldingen per 100 medewerkers in het onderwijs. Voor zover wij weten, is dit de hoogste stijging die wij ooit hebben gemeten.”

Advies aan werkgevers: stel werk uit

De arbodiensten verwachten dat de effecten van de maatregelen van eind november zichtbaar worden in de cijfers van december en dat het verzuim zal dalen. Zij roepen werkend Nederland op vol te houden en de adviezen van de overheid na te leven. De maatregelen dragen echt bij aan een afname van het aantal besmettingen, met als ‘bijvangst’ dat ook de verspreiding van griep beperkt blijft. Dus thuiswerken tenzij het niet anders kan, hygiënemaatregelen in acht nemen en bij klachten thuisblijven en testen. Neem geen risico door met klachten toch naar het werk te komen. Daarnaast adviseren zij werkgevers goed aandacht te houden voor de collega’s die aan het werk zijn en mogelijk de extra gaten moeten dichtlopen. Kijk kritisch naar het werk dat echt nu moet en stel nog even uit wat kan om onnodige overbelasting te voorkomen.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek, of stuur een e-mail naar info@ontslag-center.nl of bel naar ons kantoor op nummer 043 - 720 09 20. 

Publicatiedatum 04/01/2022