9.7 / 10 207 reviews 

Lezen zakelijke mails is schending privacy; werknemer eist schadevergoeding (bron: PW)

3 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Een werkgever is niet tevreden over het functioneren van een jurist. Een jaar eerder, op 1 januari 2016, kreeg de jurist nog een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden. Begin 2017 wil de werkgever echter van haar af. De twee partijen sluiten in juni een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst staat dat de werknemer onmiddellijk is vrijgesteld van werkzaamheden. Ze wordt doorbetaald tot 1 september 2017, de datum waarop het dienstverband eindigt. Ook krijgt ze een beëindigingsvergoeding van ruim achtduizend euro. Op haar beurt belooft de werknemer om geen vertrouwelijke gegevens bekend te maken en de bedrijfseigendommen die zij in haar bezit heeft terug te geven.

Inzage in mailbox

De eensgezindheid houdt niet lang stand. Direct na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst verschaft de werkgever zich toegang tot de zakelijke mailbox van de werknemer. Hij vraagt hier geen toestemming voor. Wat hij aantreft stemt de werkgever niet gelukkig. Het blijkt dat de werknemer vlak voor het sluiten van de overeenkomst een aantal bedrijfsgegevens naar haar persoonlijke mailadres heeft gestuurd. Er vindt nieuw overleg plaats. De werknemer zegt dat zij de informatie niet met derden heeft gedeeld. Ze verwijdert de informatie uit haar mailbox en kan hier niet meer over beschikken. 

Naar de rechter

Daarmee is de kous echter niet af. De werknemer sleept haar voormalig werkgever voor de rechter. Zij eist dat de vaststellingsovereenkomst wordt vernietigd en dat haar loon wordt doorbetaald. Zij heeft hiervoor verschillende redenen. Een daarvan is dat de vaststellingsovereenkomst zou zijn getekend door iemand die hiertoe niet bevoegd was. Minstens zo zwaar tilt zij aan de schending van haar privacy. De werknemer meent dat haar werkgever haar schade heeft berokkend door zonder toestemming haar mailbox te bekijken. Daar komt nog bij dat ze in haar personeelsdossier een mail heeft aangetroffen die ze eerder naar HR heeft gestuurd. Hierin staat dat ze een dag verlof opneemt omdat ze naar de dokter moet. Deze mail had volgens de werknemer nooit in haar dossier mogen zitten. Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie, mag een werkgever niet opslaan. Voor de schending van haar privacy vraagt de werknemer een schadevergoeding van vijfduizend euro.

Het oordeel van de rechter

De kantonrechter wijst de vorderingen van de werknemer af. Daar laat ze het niet bij zitten. De werknemer stelt hoger beroep in. Ook bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch krijgt de werknemer echter geen gelijk. Het hof is echter wel van oordeel dat de werkgever steken heeft laten vallen.

Schending van de privacy van werknemers

Het hof gaat in zijn vonnis uitgebreid in op de schending van de privacy. In 2017, toen deze zaak begon, was de AVG nog niet van kracht. Maar dat betekent niet dat schending van de privacy van werknemers toen wel was toegestaan. Zowel de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en als artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bieden de werknemer in het pre-AVG-tijdperk bescherming. Emailberichten, ook wanneer ze zijn verstuurd vanaf de zakelijke werkplek van de werkgever, vallen onder die bescherming. Een werkgever mag de emailberichten alleen controleren als de werknemer van tevoren weet dat dit tot de mogelijkheden behoort. Bijvoorbeeld doordat dit in het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst staat. Er moet een gerechtvaardigd doel zijn om de berichten te controleren. En de werkgever moet voldoen aan de proportionaliteitseis. Dat wil zeggen dat er geen minder ingrijpend middel is om het doel te bereiken. De werkgever heeft in dit geval niet voldaan aan deze eisen. Want het is het hof een volstrekt raadsel waarom de werkgever niet gewoon aan de werknemer heeft gevraagd of hij in de mailbox mocht kijken.

Recht op schadevergoeding?

De werknemer claimt dat de inbreuk op haar privacy haar schade heeft berokkend. Zij vraagt daarom een vergoeding van vijfduizend euro. 

Artikel 49 van de Wet bescherming persoonsgegevens maakt een schadevergoeding mogelijk. Maar heeft de werknemer daadwerkelijk schade opgelopen? Het gerechtshof is niet overtuigd. Het is niet aannemelijk dat de werknemer geestelijk letsel heeft opgelopen door een enkele ongevraagde blik in haar mailbox. En dan is er nog de mail in haar personeelsdossier.

Op 9 mei 2017 schreef de werknemer: 9 mei 2017 heeft opgenomen inhoudende: ‘Beste HR e.a., Ik heb kort verzuim opgenomen ivm.afspraak dokter.’ Door dit in het registratiesysteem op te nemen, heeft de werkgever volgens haar bijzondere persoonsgegevens verwerkt. En dat was ook voor de invoering van de AVG verboden.

Het hof ziet dat heel anders. Het gaat hier om een verzuimregistratie. De werknemer heeft hiervoor zelf de reden opgegeven. Over haar gezondheidssituatie wordt helemaal niets vermeld. Alleen de verwijzing naar een doktersbezoek, betekent niet dat de Wet bescherming persoonsgegevens is geschonden (bron: PW).

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek, of stuur een e-mail naar info@ontslag-center.nl of bel naar ons kantoor op nummer 043 - 720 09 20. 

 

Publicatiedatum 04/01/2022