9.7 / 10 207 reviews 

Koffie van 20 eurocent wordt duur betaald (bron: Rutten & Welling Advocaten)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Wat was er aan de hand?
De werknemer is sinds oktober 2017 in dienst bij zijn werkgever in de functie van medewerker chauffeur. Werkgever heeft in haar kantine een koffieautomaat staan waaruit haar personeel en externe chauffeurs koffie kunnen halen tegen betaling van € 0,20 per kopje. Op het kantoor van de manager wordt een sleutel bewaard waarmee gratis koffie uit de automaat kan worden gehaald. Deze sleutel mag incidenteel, met toestemming van de manager, worden gebruikt indien werknemers geen kleingeld bij zich hebben. In maart 2020 heeft de werknemer van een andere collega een gekopieerde valse sleutel van de koffieautomaat gekregen. Sindsdien heeft de werknemer zonder instemming van de werkgever, en dus stiekem, met deze sleutel voor zichzelf en voor collega’s gratis koffie uit de koffieautomaat gehaald. De werkgever kwam hier achter en heeft de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer stapte naar de rechter.

Uitspraak Kantonrechter
Werknemer stelt zich op het standpunt dat hij niet ernstig verwijtbaar jegens werkgever heeft gehandeld. Hij geeft aan dat met de sleutel van de manager ook gratis koffie kon worden gehaald. Werknemer geeft aan dat hij de valse sleutel heeft aangenomen en gebruikt omdat het ook normaal was dat het personeel zonder kosten warme dranken uit de automaat kon halen, namelijk met de sleutel van de manager. De kantonrechter oordeelt in zijn uitspraak van 15 september 2020 dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld in de zin van artikel 7:673 lid 7 sub c BW.[1]

Wanneer is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen?

Het moet gaan om duidelijke en uitzonderlijke gevallen van onrechtmatige gedragingen, die duidelijk in strijd zijn met goed werknemerschap. Het moet gaan om gedragingen waarvan de werknemer weet of behoort te weten dat deze onoorbaar zijn. Is geen sprake van een dergelijk uitzonderlijk geval, dan is er in de regel geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten maar van ‘gewoon’ verwijtbaar handelen of nalaten.

Het staat vast dat de werknemer maandenlang voor zichzelf en voor collega’s, zonder instemming van de werkgever, met een sleutel gratis koffie uit de koffieautomaat heeft gehaald. Het feit dat het per kopje koffie om steeds een gering bedrag is gegaan, leidt niet tot een ander oordeel. De werknemer heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal. Een ontslag op staande voet is hier dan ook op zijn plaats en doordat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen heeft werknemer ook geen recht op de transitievergoeding.

Ook al lijkt het hier te gaan om onschuldige kopjes koffie, er blijft toch sprake van diefstal. Een werkgever hanteert daarbij een zerotolerance beleid en past daarbij de meest ingrijpende maatregel toe van een ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet betekent per direct een einde aan de arbeidsovereenkomst, geen recht meer op loondoorbetaling en ook geen recht op een WW-uitkering.

Publicatiedatum 26/11/2020