9.7 / 10 214 reviews 

Kan een werknemer zich half ziek melden?

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Als een medewerker voor zijn werk moet kunnen lopen en hij heeft een gebroken been of andere lichamelijke klachten waardoor lopen onmogelijk is, moet hij zich inderdaad ziek melden.

Vertrouwen en inzicht
Het is wel zo dat een zieke medewerker misschien voor een deel belastbaar is en bepaalde werkzaamheden wel kan uitvoeren. Meestal hebben leidinggevende en werknemer voldoende vertrouwen in elkaar en genoeg inzicht in het werk om samen verantwoorde afspraken te maken, zoals over halve dagen werken. Bedenk dat u als werkgever verplicht bent tot re-integratie. Deels werken kan daarvoor nuttig zijn; bedenk ook dat u vervoer naar het werk kunt aanbieden.

Bedrijfsarts
Als de leidinggevende óf de werknemer ook maar enigszins twijfelt, of als beide partijen er niet uitkomen, is inschakeling van de bedrijfsarts nodig. Dit is de enige die een rechtsgeldig advies kan geven over de vraag of de werknemer belastbaar is en zo ja, in welke mate. Uit dat advies is het percentage loonwaarde voor loondoorbetaling af te leiden.

Belemmerend
Als de werknemer normaal gesproken halve dagen zittend werk doet, is het niet zo dat dit automatisch kan worden voortgezet. Als de werknemer zich meldt bij de bedrijfsarts voor een consult, zou deze daarna best een advies kunnen geven waarin tot een andere verdeling van uren en taken wordt besloten.

Zoals u weet, is uitsluitend zitten tijdens het werk ook niet goed voor de gezondheid. De bedrijfsarts zou bijvoorbeeld kunnen bepalen dat langdurig zitten in dit geval belemmerend kan werken op de genezing van het euvel dat de betreffende werknemer aan zijn been heeft en daarom tot zo’n aangepast advies kunnen komen.

Publicatiedatum 30/03/2021