9.7 / 10 207 reviews 

Is ontslag mogelijk voor een werknemer die vaccinatie weigert?

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Een werkgever mag een vaccinatie niet verplichten. Dit is in strijd met de grondwet waarin staat 'Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam'.

Het kabinet heeft al laten weten dat er geen wet komt waarin vaccinatie algemeen verplicht gesteld wordt. 

Consequenties niet vaccineren
Vaccinatie verplichten kan dus niet, maar mag een werkgever consequenties verbinden aan de keuze van een werknemer om zich niet te laten vaccineren? 

Een werknemer kan zich niet onbeperkt beroepen op zijn grondrechten. Soms moet een grondrecht wijken voor een ander (groot) belang. In het geval van COVID-19 is er een groot maatschappelijk belang, namelijk de volksgezondheid. Daarnaast zijn de rechten en vrijheden van andere mensen ook van belang.

De vraag is daarom: is het belang van een werkgever bij vaccinatie groot genoeg om een ontslag te rechtvaardigen?

Belangenafweging
De verwachting is dat in de meeste gevallen de rechter tot het oordeel zal komen dat het belang van de werkgever bij vaccinatie niet groot genoeg is. Er zijn namelijk nog een paar andere opties die de werkgever kan toepassen. Denk aan het toepassen van de bekende coronamaatregelen. En als dat onvoldoende soelaas biedt, kan de werkgever bekijken of hij de werknemer binnen zijn organisatie kan herplaatsen op een plek waar het COVID-19-risico minder relevant is. Het belang van de werkgever zal - naar verwachting - in de meeste gevallen moeten wijken voor het belang van de werknemer.

Uitzonderingen
Bij bepaalde beroepen is het belang van vaccinatie groter dan in andere beroepen. Denk bijvoorbeeld aan specifieke groepen zorgpersoneel. Bij deze beroepen zou een ontslag eerder aan de orde kunnen zijn. Het is uiteindelijk aan de rechter om de kaders van de belangenafweging duidelijk te maken.

Publicatiedatum 05/01/2021