9.7 / 10 199 reviews 

Hoge Raad stapt af van arrest Groen/Schoevers en formuleert andere maatstaf voor beoordeling arbeidsrelatie

NEWS_READING_TIME_LESSTHAN 1 NEWS_READING_TIME_MINUTE.

Terug

De Hoge Raad stelt in deze baanbrekende beslissing dat het hof de bedoeling van partijen ten onrechte ook van belang heeft geacht voor de vraag of tussen de gemeente en de vrouw een arbeidsovereenkomst bestaat.

Volgens de Hoge Raad is niet van belang of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de arbeidsrelatie onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het om gaat, is of de tussen partijen overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst.

De uitspraak van het hof blijft evenwel in stand, ook al is het hof op dit punt uitgegaan van een onjuiste maatstaf. Het hof heeft namelijk wel degelijk de juiste maatstaf toegepast door te beoordelen of de afspraak over het verrichten van werkzaamheden de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst.

Hierdoor wordt de uitspraak zelfstandig gedragen door de beoordeling op basis van die juiste maatstaf en maakt het toepassen van de verkeerde maatstaf niet dat de uitkomst niet in stand kan blijven.

ECLI:NL:HR:2020:1746 
ECLI:NL:PHR:2020:698 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1327 

Publicatiedatum 03/05/2021