9.7 / 10 214 reviews 

Het (heimelijk) opnemen van gesprekken door werknemers: mag dat zomaar? (bron: PW)

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Waar het met toestemming opnemen van een gesprek met een arts inmiddels min of meer geaccepteerd lijkt te zijn, is dat in een relatie tussen werkgever en werknemer niet het geval. Dit geldt uiteraard zeker niet op het moment dat het opnemen heimelijk gebeurt en een werkgever daar later achter komt. “Dat mag toch niet?” is dan een veel gehoorde opmerking. Maar die aanname blijkt onjuist. Het heimelijk opnemen van gesprekken (en het gebruiken van de opnames of transcripties daarvan in een gerechtelijke procedure) is niet strafbaar als degene die opneemt ook zelf deelnemer is aan het gesprek.

Toestemming
Een werknemer heeft dan ook geen toestemming van de werkgever nodig om een gesprek te mogen opnemen. Voor veel werknemers vormt de afwezigheid van een strafrechtelijke sanctionering dan ook de legitimatie om een gesprek stiekem op te nemen. Vraagt een werknemer vooraf wel toestemming en weiger je als werkgever om deze toestemming te verstrekken, dan is het raadzaam om goed te onderbouwen waarom je niet wilt dat gesprekken worden opgenomen. Het opstellen van een gespreksverslag waar de betreffende werknemer ook zijn input op kan geven, kan diegene overigens een alternatief bieden.

AVG
Als een gesprek wordt opgenomen, is ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het geding. Een opname van een gesprek valt onder de verwerking van persoonsgegevens. Veelal zal dit echter onvoldoende grondslag kunnen bieden om de opname tegen te houden. De werknemer zal kunnen aangeven dat hij een gerechtvaardigd belang heeft bij de opname, bijvoorbeeld het veiligstellen van zijn arbeidsrechtelijke positie. Dit belang zal in veel gevallen waarschijnlijk prevaleren boven het belang van de werkgever die niet in zijn persoonlijke vrijheid wil worden aangetast (bron: PW).

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20.  

Publicatiedatum 10/08/2021