9.7 / 10 183 reviews 

Het (heimelijk) opnemen van gesprekken door werknemers (bron: mr. S. van Ketel)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Toestemming

Een werknemer heeft geen toestemming van de werkgever nodig om een gesprek te mogen opnemen, zolang de werknemer onderdeel is van het gesprek. Voor veel werknemers vormt de afwezigheid van een strafrechtelijke sanctionering dan ook de legitimatie om een gesprek stiekem op te nemen. Vraagt een werknemer vooraf wel toestemming en weiger je als werkgever om deze toestemming te verstrekken, dan is het raadzaam om goed te onderbouwen waarom je niet wilt dat gesprekken worden opgenomen. Het opstellen van een gespreksverslag waar de betreffende werknemer ook zijn input op kan geven, kan diegene overigens een alternatief bieden.

AVG

Als een gesprek wordt opgenomen, is ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het geding. Een opname van een gesprek valt onder de verwerking van persoonsgegevens. Veelal zal dit echter onvoldoende grondslag kunnen bieden om de opname tegen te houden. De werknemer zal kunnen aangeven dat hij een gerechtvaardigd belang heeft bij de opname, bijvoorbeeld het veiligstellen van zijn arbeidsrechtelijke positie. Dit belang zal in veel gevallen waarschijnlijk prevaleren boven het belang van de werkgever die niet in zijn persoonlijke vrijheid wil worden aangetast.

Niet straffeloos

Betekent dit dan een vrijbrief voor een werknemer om ieder gesprek met een werkgever straffeloos te kunnen opnemen? Het antwoord hierop luidt eenduidig nee! Uit de rechtspraak volgt dat het stiekem opnemen van gesprekken door een werknemer kan leiden tot een verstoring van de arbeidsrelatie. Daarmee kan het reden zijn voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer.

De kantonrechter in Gelderland verwoordde het in een uitspraak in juli 2020 heel mooi: “De kantonrechter overweegt dat het heimelijk opnemen van gesprekken niet anders dan als buitengewoon onfatsoenlijk moet worden aangemerkt.” Deze omstandigheid heeft eraan bijgedragen dat de verhouding tussen de werkgever en werknemer in die situatie nog verder is verstoord (10 juli 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:7094).

Diepliggend wantrouwen

Alhoewel het strafrecht en de AGV niet direct een basis bieden om het stiekem kunnen opnemen van gesprekken te verbieden of voorkomen, is het onwenselijk dat dit zomaar gebeurt. Het getuigt namelijk van een diepliggend wantrouwen van de werknemer in de werkgever. Hoe terecht dit wantrouwen wellicht ook is, het geeft veelal aan dat de basis ontbreekt  om verder met elkaar samen te werken (bron: mr. S. van Ketel).

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20.

Publicatiedatum 23/09/2021