9.7 / 10 207 reviews 

Grensoverschrijdend gedrag ‘knuffelende’ directeur: werknemer ontvangt billijke vergoeding van € 50.000, -- (bron: Vijverberg Advocaten)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

De feiten in het kort

Werknemer is op 1 maart 2017 in dienst getreden van werkgever. Werkgever is een onderneming die industriële messen levert voor onder meer de metaalindustrie. De echtgenote en de zoon van de directeur zijn ook bij werkgever werkzaam. Werknemer meldt zich op 25 juni 2020 ziek. Op 18 september 2020 heeft werknemer bij de politie aangifte gedaan van aanranding door de directeur.  

Werknemer verzoekt daarom zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden met toekenning van een billijke vergoeding ter hoogte van € 175.000,-. Werkgever is volgens werknemer tekortgeschoten in haar verplichting om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Er is volgens werknemer sprake van stelselmatig en langdurig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door de directeur. De directeur zou regelmatig seksueel getinte opmerkingen maken onder het mom van een grapje. Ook eist de directeur dat werknemers hem bij binnenkomst een ‘goede knuffel’ geven. Ook is het meerdere malen voorgekomen dat de directeur werknemer bij de billen of zijn geslachtsdeel aanraakte. Werkgever is echter van mening dat van stelselmatig en langdurig grensoverschrijdend gedrag door de directeur geen sprake is. Binnen het bedrijf gaan collega’s gemoedelijk en familiair met elkaar om. Voor zover er sprake zou zijn van een ‘knuffelcultuur’ is die op geen enkele wijze seksueel van aard. 

Wat vond de kantonrechter?

In de tussenbeschikking heeft de kantonrechter geoordeeld dat het verzoek van werknemer om zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden, zal worden toegewezen (ECLI:NL:RBROT:2021:13591). De vraag die nog ter beoordeling voorligt, is de vraag of de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen door werkgever. De kantonrechter is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat de directeur van werknemers verlangt dat zij regelmatig met hem knuffelen en dat binnen werkgever regelmatig (ook door de directeur) seksueel getinte opmerkingen worden gemaakt onder het mom van een grapje. Zeker naar huidige maatschappelijke maatstaven, is volgens de kantonrechter sprake van grensoverschrijdend gedrag en een onveilige werkomgeving bij werkgever. Dit is dermate ernstig dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, aldus de kantonrechter. 

Het is niet aan de directeur om van werknemers te verlangen dat ze regelmatig met je knuffelen. Dit is volgens de kantonrechter een volstrekt ongepaste en onacceptabele omgangsvorm binnen een bedrijf. Dat sprake was van een zogenaamde ‘knuffelcultuur’ of een ‘familiaire omgangsvorm’ volgt de kantonrechter niet. Het had op de weg van de directeur gelegen om een meer professionele, zakelijke opstelling ten opzichte van werknemer in acht te nemen, waarbij meeweegt dat een werknemer zich ten opzichte van een directeur in een afhankelijkheidsrelatie bevindt. Omdat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door werkgever, heeft werknemer naast de transitievergoeding ook recht op een billijke vergoeding. De kantonrechter acht een billijke vergoeding van € 50.000,- passend (bron: Vijverberg Advocaten).

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag of ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek, tijdens kantooruren op nummer 043 - 720 09 20, of stuur een e-mailbericht naar info@ontslag-center.nl  

 

 

Publicatiedatum 10/09/2022