9.7 / 10 214 reviews 

Geweld op de werkvloer is niet altijd genoeg voor ontslag op staande voet (bron: PW)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

De aanleiding voor het ontslag op staande voet
Op 13 februari 2021 komt een klant de winkel binnen die onmiddellijk voor enorme onrust zorgt. Het is namelijk dezelfde klant die een maand eerder verbaal en fysiek geweld heeft gebruikt tegen een van de caissières. Hoewel de teamleider daar destijds melding van heeft gemaakt, is er door zijn werkgever geen concrete actie ondernomen. Wanneer de caissière op 13 februari zegt dat ze zich onveilig voelt, besluit de teamleider in te grijpen. Hij spreekt de klant aan en vertelt hem dat hij niet welkom is in de winkel. De klant weigert te vertrekken en blijft een medewerker van de supermarkt verbaal belagen. Het komt tot een handgemeen dat eindigt wanneer de klant na een ferme duw van de teamleider zijn evenwicht verliest en vertrekt. Hierop keert de rust terug in de supermarkt. De teamleider meldt het incident bij de filiaalmanager. Deze zoekt het op zijn beurt ook hogerop en doet melding bij de operationeel manager van de supermarkt. Deze schorst de teamleider. Een paar dagen later wordt de teamleider op staande voet ontslagen. Hij stapt naar de rechter en vraagt om de vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Naar de rechter
De werkgever houdt vol dat het ontslag op staande voet terecht is. De werknemer heeft geweld gebruikt tegen een klant en dat is simpelweg verboden. Bovendien heeft de klant de supermarkt aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.De kantonrechter vindt het echter te kort door de bocht om te stellen dat een medewerker van de supermarkt nooit geweld mag gebruiken tegen een klant. Weliswaar moet fysiek gedrag ten opzichte van klanten zeer kritisch worden bekeken, maar het is volgens de kantonrechter niet altijd reden voor ontslag op staande voet. Soms is fysiek gedrag ten opzichte van een klant immers noodzakelijk om bijvoorbeeld het eigen personeel te beschermen. De supermarkt brengt beelden van de beveiligingscamera in als bewijs voor het geweld. De kantonrechter maakt uit de beelden op dat de klant, nadat hij werd aangesproken, met stemverheffing reageert. Te zien is dat verschillende supermarktmedewerkers op het rumoer afkomen. De teamleider probeert de klant eerst met lichte dwang te verwijderen, maar als dat niet werkt, krijgt hij een ferme duw. Hierop haalt hij uit naar de teamleider en over en weer vallen klappen.

Oordeel van de kantonrechter
Het is allemaal niet fraai, maar de kantonrechter vindt niet dat het ontslag op staande voet rechtvaardigt. De beelden bewijzen niet dat de situatie door toedoen van de werknemer is geëscaleerd, laat staan dat de teamleider de klant ‘een lesje wilde leren’. De kantonrechter vindt ook dat de werknemer de situatie anders had moeten aanpakken, maar hij is nog jong en was slechts enkele maanden eerder gepromoveerd. Hij heeft geen training gehad in het omgaan met agressieve klanten. De supermarkt heeft een beveiliger, maar deze was tijdens het incident nergens te bekennen. Er is kortom sprake van een inschattingsfout van de teamleider. Het had meer in de rede gelegen dat de supermarkt had volstaan met een officiële waarschuwing en het aanbieden van trainingen hoe met dergelijke situaties om te gaan.

Het ontslag op staande voet wordt daarom vernietigd. Ook vindt de kantonrechter niet dat er grond is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van verwijtbaar handelen (de e-grond) of een verstoorde arbeidsrelatie (de g-grond). De teamleider moet daarom zijn baan terugkrijgen (bron: PW).

ECLI:NL:RBAMS:2021:3103

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl  of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20. 

Publicatiedatum 05/07/2021