9.7 / 10 183 reviews 

Een ware digibeet, daar heeft het UWV geen boodschap aan bij de WIA beoordeling (bron: mr. Natascha Schenk)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Bij de WIA-beoordeling zoekt het UWV theoretische functies die passen bij jouw beperkingen. Het loon dat bij die functies hoort, bepaalt jouw arbeidsongeschiktheidspercentage. Maar waar houdt het UWV rekening mee bij die functieduiding? Moeten zij bijvoorbeeld ook rekening houden met het feit dat je slecht met computers bent en daar totaal niet mee overweg kunt?

Situatie
Werkneemster werkt in de zorg als verzorgende IG als zij ziek uitvalt. Uit de WIA-beoordeling volgt dat zij minder dan 35% arbeidsongeschikt is en geen WIA-uitkering krijgt. Dat kom mede omdat UWV haar in staat acht te werken als administratief medewerker. Dat vindt zij zelf geen passend werk omdat zij niet over de benodigde computer- en typevaardigheden beschikt.

Verklaring werkgever
De werkgever doet ook een duit in het zakje en geeft aan dat:
* ze nauwelijks beschikt over computervaardigheden; en dat
* ze computervaardigheden zeer moeizaam aanleert en opgedane kennis van de computersystemen snel wegzakt.

UWV
UWV vindt de geduide functies wél passend. Volgens de UWV-arbeidsdeskundige staat het ontbreken van computer- en typevaardigheden de functieduiding niet in de weg. Bovendien wordt iedereen in Nederland geacht zich in het werkzame leven verder te ontwikkelingen, bij te scholen en mee te werken aan re-integratie. Het leren van nieuwe vaardigheden hoort daarbij, aldus de UWV-arbeidsdeskundige.

Centrale Raad
De Centrale Raad vindt dat de WIA-uitkering terecht is geweigerd en dat de geduide functies passend zijn voor deze werkneemster. Ook al heeft ze nauwelijks computer- en typevaardigheden. Dat heeft te maken met de “algemeen gebruikelijke bekwaamheden” waar het UWV van uit mag gaan. Dat zit zo.

Algemene gebruikelijke bekwaamheden
Op grond van het Schattingsbesluit kennen we twee algemeen gebruikelijke bekwaamheden:
* mondelinge beheersing van de Nederlandse taal;
* eenvoudig computergebruik.

UWV mag functies voor je duiden waarin deze vaardigheden nodig zijn ook als je die vaardigheden niet hebt.

Uitzonderingen
UWV mag daar niet vanuit gaan als:
* je die vaardigheden niet hebt en je ze door ziekte ook niet binnen zes maanden kunt aanleren;
* het gaat om bedienen van computerapparatuur in functies met een opleidingsniveau hoger dan 1 (= enkele jaren basisonderwijs) en waarin schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal nodig is.

Tip!
Bij algemeen gebruikelijke bekwaamheden moet je denken aan het bedienen van computerapparatuur door middel van symbolen, iconen en pictogrammen. Vraag bij het indienen van je bezwaarschrift de arbeidsdeskundige stukken op bij het UWV en controleer of aan die voorwaarde voldaan wordt.

Achtergrondinformatie

Deze post schreef ik naar aanleiding van een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Je kunt die hier nalezen: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:2081

Publicatiedatum 25/01/2024