9.7 / 10 214 reviews 

Deskundigenoordeel UWV of second opinion: wat is het verschil? (bron: Arboportaal)

NEWS_READING_TIME_LESSTHAN 1 NEWS_READING_TIME_MINUTE.

Terug

De second opinion is bedoeld om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid van een advies. Het geeft de werknemer de mogelijkheid om laagdrempelig en in een vroegtijdig stadium zijn twijfels te kunnen bespreken met een andere bedrijfsarts. Het betreft dan arbeidsgezondheidskundige vraagstukken. De werknemer kan alleen een second opinion aanvragen. Alleen een bedrijfsarts kan een second opinion uitvoeren.

Deskundigenoordeel
Het deskundigenoordeel van UWV is bedoeld om het re-integratieproces vlot te trekken wanneer deze vastloopt tijdens de eerste twee ziektejaren. Het deskundigenoordeel kan zowel op verzoek van de werknemer als op verzoek van de werkgever plaatsvinden. Een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige geeft het deskundigenoordeel. Alleen UWV is bevoegd om een deskundigenoordeel te geven.

Het deskundigenoordeel is te geven over:

het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk van de werknemer;
het nakomen van re-integratieverplichtingen door de werknemer;
het aanwezig zijn van passend werk bij de werkgever; en
het nakomen van de re-integratie-inspanningen door de werkgever.
Meer informatie over het deskundigenoordeel op UWV.nl.

Het deskundigenoordeel is op UWV.nl aan te vragen door de werknemer en door de werkgever. De werknemer betaalt 100 euro, de werkgever 400 euro voor het deskundigenoordeel.

Het deskundigenoordeel is voor de werkgever kosteloos als het nodig is voor de ontslagaanvraag. Dit geldt bij:

ontslag wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie;
ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim.

Publicatiedatum 03/12/2020