9.7 / 10 207 reviews 

De coronapas: wat mag je ermee als werkgever? (bron: PW)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

De coronapas en de QR-code zijn bedacht voor het bezoek aan horeca, evenementen, theater, sportwedstrijden en musea. Wat ontbreekt er in dit lijstje? Juist, de werkplek. Werknemers zijn specifiek uitgezonderd van de verplichting om zo’n bewijs te tonen. Zelfs als ze in een sector werken waar de bezoeker wel zo’n bewijs nodig heeft. 

Veilige werkomgeving

Volgens werkgeversvereniging AWVN ontstaat er zo een dilemma. Als werkgever moet je immers ook zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, immers, vaccineren is belangrijk ter bescherming van jezelf en anderen tegen coronavirus. Echter, een werkgever mag zijn werknemers níet dwingen zich te laten vaccineren. Vaccinatie is en blijft in Nederland immers vrijwillig. Werkgevers mogen wel een moreel appel doen op hun werknemers om zich te laten vaccineren. 

Werkgeversbelang

Belangen die in dit verband door werkgevers onder meer kunnen worden aangedragen zijn:

  • de wettelijke plicht van de werkgever om zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor al zijn werknemers;
  • het bedrijfsbelang van de werkgever om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden;
  • het waarborgen van de continuïteit van de onderneming en het op peil houden van de operationele/personele bezetting;
  • het creëren van een veilige werkomgeving voor de klanten van een werkgever. Denk bijvoorbeeld aan afhaalrestaurants en winkels;
  • andere, meer specifieke bedrijfsbelangen die horen bij de aard van de werkzaamheden die door het bedrijf van de werkgever worden verricht.

Vragen naar vaccinatiestatus

Voorheen werd heel stellig gemeld dat werkgevers absoluut niet naar de gezondheid of vaccinatiestatus van hun personeel mogen vragen. Maar inmiddels lijkt Nederland daar op terug te komen. Het nieuwe standpunt is nu dat de werkgever wel mag vragen, maar er geen conclusies aan mag verbinden en deze gegevens ook niet mag registreren. Bovendien mag er alleen naar de vaccinatiestatus van mensen die met kwetsbare groepen werken worden gevraagd, zoals in de zorg. Als de werkgever kiest om naar de vaccinatiestatus van zijn werknemers te vragen, moet hij ook een plan hebben voor hoe hij met het antwoord wil omgaan. Dat moet hij dan opnemen in bijvoorbeeld de RI&E. Het blijft juridisch absoluut uitgesloten werknemers te verplichten zich te laten vaccineren. 

Goede reden

Er is sprake van een goede reden als er bijvoorbeeld geen alternatieven zijn voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving naast vaccineren. Maar werknemers mogen weigeren antwoord te geven.In samenspraak met de werknemer kan de werkgever in voorkomende gevallen afspreken dat de werknemer thuiswerkt of kan de werknemer verplicht worden beschermingsmiddelen te dragen als de noodzaak daartoe is opgenomen in de (wettelijk verplichte) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

AWVN: “Van belang is dat werkgever en werknemer in gesprek gaan over het waarborgen van gezondheid en veiligheid op de werkvloer en afspraken maken die voor iedereen werkt. De bedrijfsarts kan hierbij advies geven.”

AWVN: “Kortom, we kiezen er in Nederland voor dat vaccinatie vrijwillig is en blijft. Een werkgever mag een werknemer niet dwingen tot vaccinatie. Wel mag een werkgever een moreel appel doen op zijn werknemers en als daar een goede reden voor is vragen of een werknemer is gevaccineerd.”

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20.

Publicatiedatum 18/10/2021