9.7 / 10 183 reviews 

Coronaverlof; een toevoeging aan de bestaande waslijst aan verlofregelingen? (bron: Advocatie)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Naast het gebruikelijke vakantieverlof en de verlofregelingen rondom zwangerschap/ouderschap, bestaan nog de volgende verlofregelingen in Nederland, te weten, zorgverlof (art. 5:1 e.v. WAZO) en calamiteitenverlof (art. 4:1 WAZO) en bijzonder verlof.

Zorgverlof
Een werknemer kan een beroep doen op zorgverlof als iemand in eigen omgeving ziek is geworden of hulpbehoevend is (art. 5:1 WAZO). Het gaat hierbij om kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen, of anderen die deel uitmaken van uw huishouden (bijv. een inwonende tante) of bekenden (deze sociale relatie moet wel zo zijn dat het aannemelijk is dat u de zorg moet verlenen).

Voorwaarde is dat u de enige bent die de zieke zorg kan geven.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in kortdurend en langdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof geldt voor de verzorging van een zieke in de naaste omgeving. Voor de verzorging van iemand in de omgeving die levensbedreigend ziek is, heeft de werknemer recht op langdurend zorgverlof. De werknemer heeft jaarlijks recht op maximaal twee weken kortdurend zorgverlof (art. 5:2 WAZO) en zes weken langdurend zorgverlof (art. 5:10 WAZO). Tijdens kortdurend verlof krijgt de werknemer tenminste 70% van zijn loon (art. 5:6 WAZO). Tijdens langdurend verlof heeft de werknemer geen recht op loon.

Calamiteitenverlof
Als de werknemer vrij moet nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan heeft hij recht op calamiteitenverlof (art. 4:1 WAZO). Het dient hierbij te gaan om bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden, zoals een kind van school halen dat opeens ziek is geworden of de partner staat op het punt om te bevallen of de waterleiding is gesprongen en er moet meteen een loodgieter worden geregeld of een direct familielid overlijdt.

Het familielid is een bloedverwant van de werknemer, zijn of haar echtgenoot of geregistreerd partner in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn of de werknemer moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd. Of de werknemer moet iemand uit de naaste omgeving naar de dokter begeleiden. De werknemer kan het calamiteitenverlof opnemen zo lang als nodig is om een dringend privéprobleem op te lossen. Dat kan van een paar uur tot een paar dagen duren. Er geldt geen maximum aantal uren calamiteitenverlof per jaar. De werknemer heeft gedurende het calamiteitenverlof recht op 100% doorbetaling van zijn loon (art. 4:1 lid 1 WAZO).

Bijzonder verlof
Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. In de cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer de werknemer recht heeft op bijzonder verlof. Hierin is opgenomen wanneer dit verlof mogelijk is, hoe lang het duurt en of het verlof betaald of onbetaald is. Voorbeelden van bijzonder verlof zijn de begrafenis van een familielid of een huwelijk van een familielid of een ambtsjubileum of een verhuizing of een zwangerschapsonderzoek of een examen.

Coronaverlof
In januari 2021 vonden gesprekken plaats tussen werknemers- en werkgeversorganisaties en de overheid over de invoering van een ‘coronaverlof’. Het kabinet heeft aangegeven dat er geen wettelijk coronaverlof  komt, nu dit geen begaanbare route is gebleken.

Het kabinet benadrukt dat het in de eerste plaats aan werknemers en werkgevers is om flexibel met de pandemie (en de zorg voor thuiszittende kinderen) om te gaan en samen een oplossing voor het probleem te zoeken met de middelen die ze daarvoor hebben, zoals het ‘‘benutten van flexibele werkroosters, gebruiken van vakantie- en compensatiedagen, inzetten van speciaal verlof (op grond van de Wet arbeid en zorg, bijvoorbeeld calamiteitenverlof), tijd-voor-tijd regels etc.’’.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20.  

Publicatiedatum 10/08/2021