9.7 / 10 207 reviews 

Concurrentiebeding in contract bepaalde tijd: wat zegt de kantonrechter? (bron: PW)

3 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Het is niet toegestaan om een concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen. De wet maakt een uitzondering voor werkgevers die zij schriftelijk kunnen motiveren waarom zij hier een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang bij hebben.De werkgever in deze zaak, een bureau dat andere bedrijven adviseert over de interne processen voor de werving van personeel, meent een dergelijk zwaarwegend belang te hebben. Werknemers doen volgens de werkgever zeer grote en specifieke kennis op, onder andere over de wijze van arbeidsbemiddeling, prijzen en klanten. De werkgever wil niet dat deze kennis kan worden ingezet voor concurrenten. Alle werknemers moeten daarom een concurrentie- en relatiebeding tekenen dat hen verbiedt om gedurende twaalf maanden na het einde van hun dienstverband aan de slag te gaan bij concurrenten of relaties van de werkgever.

Houdt een (ex-)werknemer zich niet aan deze bedingen, dan behoudt de werkgever zich het recht voor om een boeten van vijfduizend euro per overtreding op te leggen, plus vijfhonderd euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Nieuwe baan
De werknemer is op 27 januari 2020 in dienst getreden van de werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van twaalf maanden. De werkgever heeft hem geen contractverlenging aangeboden. Twee weken na afloop van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer aan de slag bij een bedrijf dat zich bezighoudt met vastgoedmanagement. Hij draagt bij aan employer branding, ontwikkelt vacatureteksten door, zet wervingscampagnes op, draagt bij aan de automatisering van het recruitmentproces en heeft daarnaast ook HR-taken. Voorheen besteedde het bedrijf deze werkzaamheden uit aan de voormalige werkgever van de recruiter en die is niet bepaald gelukkig met deze gang van zaken.

Voor de rechter
De werknemer vraagt de kantonrechter om het concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te schorsen. In een bodemprocedure moet dan worden beslist of het concurrentiebeding rechtsgeldig is. Totdat er een definitief oordeel is geveld, mag de werkgever geen boete opleggen, zo stelt de werknemer. Hij vindt niet dat zijn voormalige werkgever voldoende heeft hard gemaakt welke specifieke kennis hij wil beschermen met het concurrentie- en relatiebeding. De belangen die in de motivering staan, zouden voor elk ander commercieel bedrijf kunnen gelden. De werkgever is een heel andere mening toegedaan. Hij vraagt de kantonrechter om de werknemer boetes op te leggen die bij elkaar meer dan dertigduizend euro bedragen. Ook wil hij dat de kantonrechter de werknemer verbiedt om werkzaamheden uit te voeren voor zijn nieuwe baas. De werkgever meent dat het relatiebeding rechtsgeldig overeengekomen is. Doordat de werknemer voor een klant gaat werken, raakt de werkgever deze opdrachtgever kwijt. De werkgever vindt dat hij een gerechtvaardigd belang heeft om te voorkomen dat hij klanten verliest.

Oordeel van de kantonrechter
De kantonrechter is het met de werknemer eens dat de belangen die de werkgever in de motivering noemt, algemeen zijn en kunnen gelden voor ieder ander commercieel bedrijf. Het feit dat de werknemer in de uitoefening van zijn baan kennis opdoet waar een volgende werkgever profijt van kan hebben, is inherent aan zijn vertrek. Zo heeft deze werkgever ook geprofiteerd van de kennis en ervaring die de werknemer bij eerdere werkgevers heeft opgedaan. De werkgever had in de toelichting bij het beding dan ook duidelijk en concreet moeten vermelden welke specifieke kennis de werknemer zou opdoen. Ook had hij op schrift moeten zetten waarom de wijze van arbeidsbemiddeling die het bedrijf hanteert zo uniek is dat dit moet worden beschermd.

Tijdens de rechtszaak geeft de werkgever hierover weliswaar nadere informatie, maar zo werkt dat niet. Wanneer er zwaarwichtige bedrijfsbelangen op het spel staan, hadden deze in de schriftelijke motivering in de arbeidsovereenkomst moeten staan. Een dergelijke toelichting kan niet achteraf nog worden verstrekt. Het beding in kwestie is bovendien niet op maat gemaakt voor deze specifieke werknemer, maar betreft een standaardtekst voor de functie van de werknemer. Omdat maatwerk ontbreekt, is duidelijk er geen afweging is gemaakt of

Concurrentie- en relatiebeding geschorst
De kantonrechter schorst daarom het concurrentie- en relatiebeding en verbiedt de werkgever om een boete op te leggen. De werkgever moet de proceskosten van de werknemer betalen (bron: PW).

ECLI:NL:RBDHA:2021:5901

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl  of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20. 

Publicatiedatum 05/07/2021