9.7 / 10 183 reviews 

Betaalde snuffelmiddag kan leiden tot (ongewenste) vierde schakel in keten van arbeidsovereenkomsten (bron: AMS Advocaten)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Snuffelmiddag
Werknemer solliciteerde naar de functie van zelfstandig werkend kok bij Holland Casino. Holland Casino had een overeenkomst met Compass Group op basis waarvan Compass Group leiding en toezicht had over de horeca-activiteiten bij Holland Casino. Nadat werknemer een (succesvol) sollicitatiegesprek had gehad, heeft hij in oktober 2015 één keer drie uur meegedraaid in de keuken van Holland Casino. Tijdens zijn snuffelmiddag verrichtte werknemer ook enkele werkzaamheden.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
Deze snuffelmiddag was voor beide partijen goed bevallen. Op 1 december 2015 trad werknemer dan ook in dienst bij Compass Group op basis van een arbeidsovereenkomst voor zeven maanden en bekleedde hij de functie van zelfstandig werkend kok bij het Holland Casino. In december 2015 verzocht werknemer Compass Group om de drie gewerkte uren in oktober 2015 uit te betalen. Dit is ook gebeurd. Op 1 juli 2016 liep de arbeidsovereenkomst af. Compass Group heeft de arbeidsovereenkomst met drie maanden verlengd, tot 1 oktober 2016.

Overgang van onderneming en nieuwe arbeidsovereenkomst
Vervolgens vindt er een overgang van onderneming plaats tussen Compas Group en Holland Casino. Aangezien Holland Casino de samenwerking met Compass Group had beëindigd, gingen alle werknemers van Compass Group die per 1 oktober 2016 volledig en structureel werkzaam waren voor Holland Casino van rechtswege over naar Holland Casino. Vervolgens sloten Holland Casino en werknemer ook weer een reeks arbeidsovereenkomsten.

Werknemer stelt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Uiteindelijk ontstaat er een discussie tussen werknemer en Holland Casino of werknemer werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of niet. Werknemer start een procedure en vraagt de kantonrechter onder andere voor recht te verklaren dat er tussen partijen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en Holland Casino te veroordelen tot betaling van het overeengekomen salaris tot aan het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig wordt beëindigd.

Kantonrechter: proefdag telt als arbeidsovereenkomst in de keten
Vervolgens overweegt de kantonrechter dat partijen van mening verschillen over de vraag of de proefdag kwalificeert als arbeidsovereenkomst. De kantonrechter stelt werknemer in het gelijk, daar waar hij stelt dat aan alle drie de elementen van een arbeidsovereenkomst is voldaan. Het staat vast dat werknemer gedurende drie uur in het restaurant aan de zogeheten warme kant (diner) heeft meegedraaid. Dit blijkt ook uit het bezoekersoverzicht waar werknemer als kok vermeld staat en de verklaring van de chef-kok. In het verlengde valt niet in te zien dat werknemer zonder aanwijzingen van deze chef-kok werkzaamheden heeft uitgevoerd. Daarmee is sprake geweest van een gezagsverhouding. Tot slot heeft de werknemer loon ontvangen voor de verrichte werkzaamheden. Dat dit loon pas is betaald nadat werknemer in dienst trad bij Compass Group, doet daaraan niet af.

Publicatiedatum 07/01/2021