9.7 / 10 214 reviews 

Beroep op klokkenluiders- regeling voorkomt ontslag (bron: PW)

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Het beroep op de klokkenluidersregeling staat het ontslag van de werknemer namelijk in de weg. Er is een causaal verband tussen het ontslag en de gemelde misstanden. 

Framebreuken

De werknemer is al enige tijd monteur bij een Nederlandse fietsfabrikant. Hij functioneert al jaren naar behoren, maar vanaf 2022 zijn er onderlinge botsingen. De werknemer constateert diverse framebreuken bij de fietsen. Hierover doet hij meerdere interne meldingen bij het management. De medewerker is namelijk van mening dat dit levensgevaarlijke situaties kan opleveren voor de kopers van de bakfietsen. Ook stuurt hij verschillende mails over veiligheid aan zijn afdeling en leidinggevende.

Interne klokkenluidersregeling

Het management slaat de meldingen in de wind, ondanks dat er binnen de organisatie een interne klokkenluidersregeling bestaat. Op grond van deze regeling moet de Raad van Bestuur op de hoogte worden gesteld en moet er intern onderzoek volgen naar de gemelde misstanden. Dit is niet gebeurd binnen de organisatie.

Huis voor Klokkenluiders

De werknemer laat het er niet bij zitten en meldt zich vervolgens bij het Huis voor Klokkenluiders. Deze instantie onderzoekt meldingen en geeft advies. Volgens het Huis is er sprake van een misstand. Na dit oordeel stelt het Huis de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de hoogte van de situatie. Na een onderzoek van deze autoriteit mag de fietsfabrikant tot nader order geen fietsen meer verkopen en is er een terugroepactie.

Non-actief vanwege bedreigingen

Vanaf dat moment verslechteren de onderlinge verhoudingen tussen de werkgever en de werknemer. In aanloop naar de ontbindingsprocedure stelt de fabrikant de medewerker op non-actief vanwege het bedreigen en intimideren van collega's en leidinggevenden. Vervolgens verzoekt de werkgever de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Causaal verband meldingen en ontslag

Volgens de kantonrechter is er een causaal verband tussen de klokkenluidersmeldingen van de werknemer en het voorgenomen ontslag. Daarnaast heeft de werknemer een beroep gedaan op het benadelingsverbod van de Wet bescherming klokkenluiders. Hierdoor wordt de medewerker beschermd tegen ontslag. De werkgever heeft onvoldoende aangetoond dat de benadeling niet te maken heeft met de meldingen van de werknemer.

Geen ontbinding arbeidsovereenkomst

Daarom wijst de kantonrechter de verzochte ontbinding op grond van verwijtbaar handelen af. De rechter ziet ook geen reden voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsrelatie. De gestelde verstoring heeft de werkgever onvoldoende onderbouwd en daarnaast heeft de fietsfabrikant geen herplaatsingsonderzoek verricht.

ECLI:NL:RBMNE:2024:1257

Publicatiedatum 09/07/2024