9.7 / 10 207 reviews 

Bedrijfseconomisch ontslag: tien tips op een rij

2 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Bedrijfseconomisch ontslag kan voor werkgevers door de coronacrisis het laatste redmiddel zijn om hun bedrijf toekomstbestendig te houden.

Gaat het om een ontslag om bedrijfseconomische redenen van twintig of meer medewerkers binnen drie maanden binnen een werkgebied, dan is sprake van een collectief ontslag. De werkgever moet dan een melding doen bij UWV en overleg plegen met de vakbonden over de gevolgen van het ontslag.

Bij een reorganisatie is vaak advies van de ondernemingsraad vereist. Begin ruim op tijd met het adviestraject. Is er geen ondernemingsraad, terwijl dit wel is vereist, overleg dan met de personeelsvertegenwoordiging of de personeelsvergadering. Werken er in de onderneming tien tot vijftig werknemers en raakt de reorganisatie het werk van minimaal 25 procent van de werknemers, dan is overleg met de personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering vereist.

Sla het werk tussentijds op als je aan de online ontslagaanvraag werkt. Sla je het niet op, dan verwijdert de website de ingevulde informatie na een uur. Let op: het opgeslagen bestand kun je niet zelf uitlezen of bewerken. Ga je weer verder met de aanvraag, open dan het formulier op www.uwv.nl.

Dien de aanvraag in via het UWV Werkgeversportaal. Om gebruik te maken van dit portaal heb je eHerkenning (niveau 3) nodig. De gemachtigden mogen de aanvraag ook voor de werkgever indienen. De werkgever en de gemachtigden hebben dan Ketenmachtiging van eHerkenning nodig.

Neem de tijd om de ontslagaanvraag voor te bereiden. Begin tijdig met het verzamelen van stukken en steek wat tijd in het gewend raken aan het digitale aanvraagformulier. Zolang je het formulier niet verzendt, wordt niets bij UWV opgeslagen.

Als je de voorlopige aanvraag indient, kun je maximaal twee weken uitstel krijgen voor het indienen van de definitieve aanvraag. Overschrijd deze periode niet, want dit betekent automatisch dat je de aanvraag intrekt.

Vermijd datalekken: de informatie die UWV met de ontslagaanvraag ontvangt gaat ook naar alle betrokken werknemers. Zorg er daarom voor dat de stukken (formulier C met de onderbouwing) geen privégevoelige informatie bevatten, zoals loongegevens en burgerservicenummers.

Het aanvraagformulier voor ontslag om bedrijfseconomische redenen bevat nu veel ruimte voor het eigen verhaal over de aanleiding en achtergrond van de aanvraag. Gebruik die ruimte.

Maak gebruik van de hulpmiddelen op www.uwv.nl bij de ontslagaanvraag. Bijvoorbeeld de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen met uitleg en handige stappenplannen.

Geef in de ontslagaanvraag aan of de werkgever steunmaatregelen, zoals de NOW, heeft gebruikt en waarom de werkgever ondanks deze maatregelen toch personeel moet ontslaan. Vraag je een tegemoetkoming NOW aan voor de derde aanvraagperiode? Dan heb je bij een aanvraag van bedrijfseconomisch ontslag een inspanningsplicht om de werknemers te begeleiden naar ander werk. Je moet de ontslagaanvraag in dit geval melden via UWV Telefoon NOW.

Publicatiedatum 08/12/2020