9.7 / 10 172 reviews 

Bedrijfseconomisch ontslag aanvragen – formulier C eenvoudiger

NEWS_READING_TIME_LESSTHAN 1 NEWS_READING_TIME_MINUTE.

Terug

De redenen voor het bedrijfseconomisch ontslag moet je onderbouwen in deel C van de ontslagaanvraag. Door de wijziging in het formulier is de onderbouwing van de ontslagaanvraag gemakkelijker in te vullen.

De slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf kan een reden zijn ontslag aan te vragen voor werknemers. Dan is sprake van bedrijfseconomisch ontslag. De werkgever kan dit ontslag aanvragen bij UWV. Als de werkgever een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wil indienen, vul je de formulieren ‘Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden’ in.

De aanvraag bestaat uit drie digitale formulieren:

Deel A: gegevens werkgever.
Deel B: gegevens van de werknemer(s) voor wie u ontslag aanvraagt.
Deel C: onderbouwing van uw aanvraag.

Wat is gewijzigd?
In het gewijzigde formulier kun je starten met één uitleg. Deze uitleg kun je als bijlage toevoegen aan de aanvraag. UWV vraagt nog steeds om elke ontslagreden apart in te vullen en kort toe te lichten. Maar voor verdere toelichting kun je verwijzen naar de bijgevoegde uitleg, zodat je niet onnodig informatie hoeft te herhalen.

Complete aanvraag
Voor een complete ontslagaanvraag vul je alle drie de formulieren volledig in en stuur je alle gevraagde documenten direct mee. Je kunt alles uploaden via het werkgeversportaal. Hiervoor heb je eHerkenning nodig. 

Publicatiedatum 01/12/2020